Cynulliad Cymru Gyfan 2018

Start / End Date: 
15th June 2018 13:00 to 16th June 2018 16:00

Cyfle i bob prosiect tyfu cymunedol yng Nghymru ddod at ei gilydd i rannu, dysgu a dathlu. Bydd gweithdai addysgiadol ac ymarferol, cyfleoedd i gyfarfod a chlywed gan brosiectau ledled Cymru, a digon o amser i gymdeithasu a thyfwyr cymunedol eraill. Cynhelir cynulliad eleni ym Menter Gymunedol Ashfield, ger Llandrindod. Mae Ashfield yn safle garddwriaethol 7.5 erw, sy'n tyfu ffrwythau, llysiau a phlanhigion peillio ar gyfer y farchnad leol, ac mae'n gartref i rai mentrau cymunedol ffyniannus, gan gynnwys prosiect acwaponeg a meithrinfa (blant!) awyr agored. 

Cofrestrwch yma!