Cynulliad Gaeaf

Start / End Date: 
17th February 2018 10:00 to 16:00

Ymunwch â ni ar gyfer Cynulliad Gaeaf y Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol yn Ganolfan Sgiliau Coetir, Dinbych. Byddwn ni’n dod at ein gilydd i drafod ein prosiectau, ac ar gyfer rhai gweithdai gwych. Bydd y rhain yn cynnwys Adeiladu â Phaledi, Gwyddor Pridd ar gyfer Tyfwyr a Sut i Gynnal Cyfarfodydd Gwell. Hefyd, bydd cyfle i fynd ar daith o gwmpas y Ganolfan Sgiliau Coetir a chlywed am eu coetiroedd, meithrinfa goed, gwenynfa, dôl blodau gwyllt, coedardd, rhandiroedd a gwinllan!

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim i dyfwyr cymunedol o bob math. Nid oes rhaid i chi fod yn aelod o FfFfDGC, er mae aelodaeth yn rhad ac am ddim a chewch lu o fuddion. Darperir cinio blasus yn y Ganolfan. Mae lleoedd yn brin, felly mae trefnu lle yn hanfodol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Sarah Collick, Gweithiwr Datblygu Gogledd Cymru, ar sarah@farmgarden.org.uk neu 07910498762.

Cofrestrwch yma