Llaethyddiaeth ficro - Cyfleoedd ar gyfer prosiectau Ffermio gyda Pobl

Start / End Date: 
12th September 2018 10:00 to 16:00

Mae llaethyddiaeth ficro yn gyfle hynod o gyffrous, ac yn un y mae nifer cynyddol o gynhyrchwyr bach yn rhoi cynnig arno ledled y DU. Mae llawer yn dewis bod yn brosiectau amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned. Mae’r digwyddiad hwn yn gyflwyniad i fanylion technegol cynhyrchu, prosesu, a sefydlu neu gynnal prosiect Ffermio gyda Pobl sy’n seiliedig ar gynhyrchion llaeth. 

Lle: Plas Machynlleth, Machynlleth, SY20 8ER
Pryd: Monday 9th July 9:30 am - 4.30 pm, with a social until 5.30 pm

Rydym ni wedi trefnu 2 siaradwr gwych ar eich cyfer

• Yn ddiweddar, sefydlodd Sophia Swinhoe Morgan Dyfi Dairy ger Machynlleth, lle maen nhw’n godro 20 o eifr a buwch Jersi ysblennydd. Bydd yn siarad am ei hymagwedd at reoli’r praidd, ac yn arbennig, ei ffocws ar ddeiet glaswellt/ bwyd gwastraff. Bydd hefyd yn rhannu ei phrofiadau o ran sefydlu’r systemau prosesu, gan gynnwys bodloni’r holl reoliadau bwyd.

• Mae Lynne Davis yn rhedeg Street Goat ym Mryste, sef prosiect dinesig sy’n defnyddio mynnod geifr gwrywaidd o breiddiau llaeth a’u magu nhw ar gyfer cig. Bydd yn rhannu ei blynyddoedd o brofiad o gynnal prosiectau bwyd cymunedol yn gyffredinol, a phrosiect amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned sy’n ymwneud â da byw yn benodol, gan gynnwys: adeiladu aelodaeth; strwythurau llywodraethu; gwneud y mwyaf o grwpiau craidd a gwirfoddolwyr, a llawer mwy.

Cofrestrwch yma