Cymru

Mae gennym raglen newydd gyffrous o’r enw Tyfu Fyny, sy’n adeiladu ar ein gwaith blaenorol yn y rhaglen Tyfu Pobl. Cliciwch ar y ddolen am ragor o wybodaeth: Rhaglen Tyfu Fyny Cymru

Mae’r prosiect newydd (a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd) yn golygu y bydd FfFfDGC yn parhau yng nghanol gweithgarwch tyfu cymunedol Cymru, gan roi cyngor a chymorth i brosiectau tyfu cymunedol sy’n dod i’r amlwg, yn ogystal â helpu i rannu gwybodaeth a sgiliau. Rydym yn cynorthwyo nifer o fodelau tyfu cymunedol, gan gynnwys: ffermydd cymunedol/ gerddi/ perllannau / rhandiroedd/ amaethyddiaeth â chymorth cymunedol a gerddi marchnad a reolir gan y gymuned.

Dyma hafan Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru (CLAS Cymru), sydd â’r nod o helpu grwpiau tyfu cymunedol, perchnogion tir – yn ogystal â phobl eraill sy’n ymwneud â mynediad tir – i weithio gyda’i gilydd i wneud mwy o dir ar gael ar gyfer tyfu cymunedol. Mae CLAS Cymru yn brosiect pum mlynedd, wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, sydd â’r nod o ddarparu cymorth a chyngor arbenigol i gannoedd o brosiectau tyfu cymunedol a pherchnogion tir, a fydd yn helpu miloedd o bobl i ddechrau tyfu. Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Mae digon o ffyrdd i chi ddarganfod mwy am arddio a ffermio cymunedol yng Nghymru, gan gynnwys:

Ein dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol: facebook_button.png  twitter-logo-small.gif

Wales

Wales

Is less than
Chwilio gan ddefnyddio cyfeiriad dinas neu god post.

Get Involved

Gallwch wneud ymholiadau cyffredinol am ein gwaith yng Nghymru trwy gysylltu â’n prif swyddfa yng Nghaerdydd: Ffôn: 02920 225942, neu e-bost: wales@farmgarden.org.uk

Os hoffech gysylltu ag aelod o dîm Cymru sy’n agos atoch chi, ewch i dudalen Ein Tîm ar y wefan hon.

 

 

Y newyddion diweddaraf yn y rhanbarth hwn

On Monday this week our very own SF&G Wales Manager Gary Mitchell (also of South and Mid Wales Cave Rescue Team, and Assistant Chair to the British Cave Rescue Council) was awarded a Royal Decoration of the Kingdom of Thailand at a ceremony in the Thailand embassy ballroom,...

Mae’n bleser gan Ffermydd a Gerddi Cymunedol gyhoeddi ei wobrau mannau gwyrdd a reolir gan y gymuned cyntaf. Mae’r gwobrau yn ddiweddglo blwyddyn gyntaf o gyllid gan Lywodraeth Cymru i’r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru.

Bydd 12 cymuned ledled Cymru yn cael eu dathlu a byddant...

Digwyddiadau i ddod yn y rhanbarth hwn

No current events for this region/project

Useful Case Studies

A forgotten and derelict space on North Street in Bedminster has been turned into a community 'pocket park'.

Brockwell Park Community Greenhouses (BCPG) is an independent environmental charity operating from a former municipal greenhouse site in the centre of Lambeth’s Brockwell Park. The site is now a vibrant community garden comprising a series of...

Starting from scratch in June 2018, Winchburgh is now a fresh food destination. Winchburgh Community Growing Group are growing food for the whole community all over the village – and they don’t even have a site yet!

Couldn't find any case studies.