Rhan Amser Swyddog Prosiect
Gardd Gymunedol Clydach
Cyflog: £8,000 y flwyddyn.

Gardd gymunedol ifanc a bywiog yng nghanol Cwm Tawe yw Gardd Gymunedol Clydach, gyda chefnogaeth llawer o wirfoddolwyr brwdfrydig a sefydliadau lleol. Mae'n sefydliad cyfansoddol a reolir gan bwyllgor o aelodau. Ei nod yw hyrwyddo a chefnogi tyfu bwyd a gweithredu fel man cymdeithasol i bawb. Rydyn’n chwilio am swyddog prosiect hunan-gymhellol sydd â phrofiad o rhedeg ddigwyddiadau a tyfu  cymunedol, i gefnogi Pwyllgor yr Ardd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar sail hunangyflogedig. Bydd yr oriau'n amrywio (tua 6 diwrnod y mis) a bydd y rôl bresennol yn rhedeg o fis Gorffennaf 2021 i fis Mehefin 2022. Yn amodol ar gyllid, efallai y bydd cyfleoedd i ymestyn y rôl y tu hwnt i'r cyfnod hwn. 

Mae'r Ardd yn chwilio am rywun sydd â'r sgiliau a'r profiad hanfodol canlynol:
• Profiad o gefnogi/gweithio gyda phrosiectau tyfu bwyd
• Yn gyfarwydd â gweithio gyda grwpiau cymunedol ac mae ganddo sgiliau pobl da
• Gwybodaeth am ysgrifennu asesiadau risg
• Cyfforddus yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo digwyddiadau
• Sgiliau trefnu dda ac mae ganddo sgiliau gweinyddu da
• Yn hunan-gymhellol ac yn hapus i weithio ar ei ben ei hun pan fo angen
Sgiliau/gwybodaeth ddymunol:
• Profiad o gwblhau ceisiadau codi arian
• Yn gyfarwydd â ‘Zoom’ a phecynnau tebyg
• Siarad Cymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais, anfonwch e-bost i neilbarryhorticulture@gmail.com
Gwnewch gais drwy danfon CV gyda llythyr eglurhaol yn amlinellu'r profiad a'r sgiliau perthnasol y gall yr ymgeisydd eu cynnig i'r rôl.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9yb ddydd Llun, 14 Mehefin 2021. 
Mae cyfweliadau'n debygol o gael eu cynnal wythnos yn dechrau dydd Llun 21 Mehefin.