Rheolwr Neuadd Gymunedol

Rheolwr Neuadd Gymunedol
Mae Neuadd Gymunedol San Pedr, Tyllgoed, Caerdydd

Mae Neuadd Gymunedol San Pedr, yn adnodd lleol sy’n meddu ar nifer o gyfarpar cyfoes a leolir yn ardal y Tyllgoed, Caerdydd. Cynhalir pob math o weithgareddau ar gyfer pobl o bob oedrannau. Mae’r Tîm Reoli yn dymuno recriwtio Rheolwr Neuadd ran-amser frwdfrydig, er mwyn ddatblygu gweithgareddau.
Yn cael ei ariannu gan Gronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda’r Swyddog Datblygu Prosiectau i greu cyfleoedd i wella iechyd meddwl a lles unigolion sy’n dioddef o’r pandemig. Mae’r gallu i gyflawni’r anghenion gweinyddol i redeg canolfan cymunedol ynghŷd â sgiliau o weithio gydag eraill yn hanfodol.

Mae’r apwyntiad yn ddarostyngedig  i wiriad Datgelu a Gwahardd.

Disgrifiad Swydd: https://www.stpeterscommunitygarden.org.uk/job-descriptions 
I ymgeisio, rhaid anfon CV yn gyntaf at: vonnet6302@hotmail.co.uk

Dyddiad cau: 12 March 2021.