Swyddog Cyllid ac Adnoddau 

Swyddog Cyllid ac Adnoddau 

Wedi ei lleoli ar Fferm Gymunedol Abertawe SA5 4BA.

Tâl:  £14,054 y flwyddyn (yn gyfartal â £23,111 llawn amser)

Oriau: 22.5 awr yr wythnos

Wyt ti’n broffesiynol gyda sgiliau ariannol, sy moyn cefnogi elusen fach leol a gwneud gwahaniaeth i’r gymuned leol? Os wyt, mae’n bosib bod gennym y swydd berffaith i chi. 

Mae Fferm Gymunedol Abertawe yn creu cyfleoedd i wirfoddoli, dysgu a chwarae ac sy’n gwella lles plant, pobl ifanc ac oedolion difreintiedig. 

Mae’r swydd allweddol hon yn gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Hyfforddiant a

Gwirfoddoli a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i reoli a datblygu’r elusen, gan gynnwys rheoli ariannol, gweinyddiaeth, goruchwylio a chefnogi codi arian a chynnal systemau swyddfa allweddol.

Mae’r pecyn swydd ar ein gwefan: www.swanseacommunityfarm.org.uk/news

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 10 Ebrill 2019 11.59pm.

Cyfweliadau: Dydd Mercher 24 Ebrill 2019.