Swyddog Datblygu Prosiectau  

Swyddog Datblygu Prosiectau 
Mae Gerddi Cymunedol San Pedr, y Tyllgoed, Caerdydd 

Mae Gerddi Cymunedol San Pedr, y Tyllgoed, Caerdydd yn amgylchedd gofalgar a chefnogol, lle mae unigolion sydd ag anghenion arbennig, ac sy’n dioddef o wrthodiad cymdeithasol yn medru cael eu hawdurdodi drwy amrediad eang o weithgareddau garddio a thirlunio.

Mae’r Tîm Rheoli yn edrych am Swyddog Phrosiectau i arwain ehangiad o’r ddarpariaeth presennol. Yn cael ei ariannu gan Gronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu cyfleoedd i wella iechyd meddwl a lles unigolion sy’n dioddef o effeithiau negyddol y pandemig. Mae profiad o weithio mewn gardd gymunedol ac arwain prosiect yn fanteisiol. Mae empathi a’r sgil o weithio ag eraill yn hanfodol.

Mae’r apwyntiad yn ddarostyngedig  i wiriad Datgelu a Gwahardd. 

Disgrifiad Swydd: https://www.stpeterscommunitygarden.org.uk/job-descriptions 
I ymgeisio, rhaid anfon CV yn gyntaf at: yvonnet6302@hotmail.co.uk
Dyddiad cau
:  12 Mawrth 2021