Community Management Awards / Gwobrau Rheolaeth Cymunedol (Cardiff)

Start / End Date: 
20th March 2019 12:00 to 13:45

Community Management Awards

It can be difficult to find land or to get permission to manage any type of green space, whether it is a woodland, garden, bowling green or play space.

This event will celebrate those sites that have recently gained permission to manage their spaces and are working towards achieving a Green Flag Community Award. Hannah Blythyn AM, Deputy Minister for Housing and Local Government, will join us with Lesley Jones, Chief Executive, Keep Wales Tidy.

Register ~ Cofrestru


Gwobrau Rheolaeth Cymunedol

Gall fod yn anodd dod o hyd i dir neu i gymuned gael caniatâd i reoli unrhyw fath o le gwyrdd, p’un ai a yw’n goetir, gardd, cae bowlio neu le chwarae.

Bydd y digwyddiad hwn yn dathlu’r safleoedd hynny sydd wedi cael caniatâd yn ddiweddar i reoli eu lleoedd, ac sy’n gweithio tuag at gyflawni Gwobr Gymunedol Baner Werdd.

Bydd Hannah Blythyn AC, Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, yn ymuno â ni yng Ngardd Gymunedol a Lesley Jones, Prif Weithredwr, Cadwch Gymru'n Daclus.

Register ~ Cofrestru