Community Orchard Forum Cymru / Fforwm Perllan Cymunedol Cymru

Start / End Date: 
31st July 2024 04:00 to 05:00

Community Orchard Forum Cymru / Fforwm Perllan Cymunedol Cymru

A warm welcome to our Orchard Forum Cymru to all community orchardeers. This forum is a chance to learn from others and to share your own experiences being involved in a community orchard. There will be a topic for each session which will be led by a member and then we will open the floor for questions and discussion. The topic for the first session will be Summer pruning with Joey Hughes from Merched y Berllan.  

The next session in the Autumn will be on processing apple juice and sharing equipment and the Winter session will be about orchard events, traditions and songs.


Croeso cynnes i'n Fforwm Perllan Cymru i'r holl berllannau cymunedol. Mae'r fforwm hwn yn gyfle i ddysgu gan eraill ac i rannu eich profiadau eich hun yn ymwneud â pherllan gymunedol. Bydd pwnc ar gyfer pob sesiwn a fydd yn cael ei arwain gan aelod ac yna byddwn yn agor y llawr ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth. Pwnc y sesiwn gyntaf fydd tocio Haf gyda Joey Hughes o Ferched y Berllan.  

Bydd y sesiwn nesaf yn yr Hydref ar brosesu sudd afal ac offer rhannu a bydd sesiwn y Gaeaf yn ymwneud â digwyddiadau, traddodiadau a chaneuon perllannau.

 

Upcoming events

No current events for this region/project