Tyfu Powys: Orchard Leader

Start / End Date: 
3rd July 2024 10:00 to 9th December 2024 15:00

FREE Tyfu Powys Community Orchard Workshops 

Do you dream of developing a community orchard?  

  • A bespoke series of workshops for Community Gardens in Powys. 
  • Join Tyfu Powys to learn techniques and tips for developing and managing your community orchard, delivered by The Orchard Project. 

Gweithdai Perllan Gymunedol Tyfu Powys AM DDIM 

Ydych chi'n breuddwydio am ddatblygu perllan gymunedol?  

  • Cyfres o weithdai wedi eu teilwrio’n benodol ar gyfer Gerddi Cymunedol ym Mhowys 
  • Ymunwch â Tyfu Powys i ddysgu technegau ac awgrymiadau ar gyfer datblygu a rheoli eich perllan gymunedol, a gyflwynir gan Brosiect Orchard. 

tp_logos.png

Tyfu Powys has received £203,610 from the UK Government through the UK Shared Prosperity Fund. Supported by Powys County Council. 

Mae Tyfu Powys wedi derbyn £203,610 gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Cefnogwyd gan Gyngor Sir Powys. 

 

Upcoming events

No current events for this region/project