Growing Food Passions (London)

Join us for a creative workshop to explore our shared passions for food growing, learn engagement techniques and enjoy meeting with your peers over refreshments in a beautiful garden.

Together with others involved in growing food, you will explore:

English

Tea, Tour & Talk at Cae Tan CSA

The event is a two hour session focusing on how community supported agriculture (CSA) is thriving in the Gower through the endeavours of Cae Tan CSA. It will be an opportunity to learn about the story of Cae Tan from its grower Tom O’Kane and of its very recent success in securing new land to further develop the enterprise. Cae Tan is working with the Ecological Land Coop (ELC) to support the development of sustainable farming on the Gower. The ELC purchased 18 acres of prime land in December 2017 ready for Cae Tan to start cultivating for the 2018 season.

Undefined

Taith Astudio Ffermio gyda Pobl - Dyfnaint

Mae fferm gynhyrchiol a rheolaeth gadarn yn sail i lwyddiant unrhyw brosiect amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned (CSA). Mae’r daith astudio hon yn cynnig cyfle i ymweld â chynhyrchydd ffrwythau a llysiau llwyddiannus, ac un o brosiectau CSA mwyaf blaenllaw y DU.

Welsh

Wales CSA Study Tour- Devon

A productive farm and sound management under pin the success of any CSA project. This study tour offers the opportunity to visit a leading fruit and vegetable producer and one of the UK’s best-known CSA Projects.

English

Cynulliad Gaeaf

Ymunwch â ni ar gyfer Cynulliad Gaeaf y Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol yn Ganolfan Sgiliau Coetir, Dinbych. Byddwn ni’n dod at ein gilydd i drafod ein prosiectau, ac ar gyfer rhai gweithdai gwych. Bydd y rhain yn cynnwys Adeiladu â Phaledi, Gwyddor Pridd ar gyfer Tyfwyr a Sut i Gynnal Cyfarfodydd Gwell. Hefyd, bydd cyfle i fynd ar daith o gwmpas y Ganolfan Sgiliau Coetir a chlywed am eu coetiroedd, meithrinfa goed, gwenynfa, dôl blodau gwyllt, coedardd, rhandiroedd a gwinllan!

Welsh