Welsh CSA Cluster: Cropping Tool Workshop

Start / End Date: 
26th May 2022 13:00 to 14:00

Welsh CSA Cluster: Cropping Tool Workshop

 Easily alter your proposed pricing, planting and veg box amounts and see quickly what this will do to rotation planning and your bottom line. Tony Little has been developing the cropping tool and you'll be the first to see it in action and give any feedback before any final adjustments are made. 
 

Social Farms & Gardens partnered with Tyfu Cymru to support CSA’s in Wales


Clwstwr AGG Cymru: Gweithdy Offer Cnydio 

Newidiwch eich symiau bocs prisio, plannu a llysiau arfaethedig yn hawdd a gweld yn gyflym beth fydd hyn yn ei wneud i gylchdroi cynllunio a'ch llinell waelod. Mae Tony Little wedi bod yn datblygu'r offeryn cnydio a chi fydd y cyntaf i'w weld ar waith a rhoi unrhyw adborth cyn gwneud unrhyw addasiadau terfynol. 

Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol mewn partneriaeth â Tyfu Cymru i gefnogi AGG yng Nghymru
 

tyfucymru-coloured_1.png          thumbnail_image002wg_1.jpg