The Landworkers’ Alliance and Shared Assets have teamed up to find ways to realise the challenges and opportunities of access to land for new entrants and local communities interested in agroecological farming as part of the Resilient Green Spaces project. This series of case studies are meant to showcase existing good practice amongst a variety of groups in Wales, as well explain how they have tried to tackle some of the barriers they’ve faced along the way, to inspire others who might be on a similar journey.

Click below to read the full case study:

aaaeng.png


Mae Cynghrair y Gweithwyr Tir (LWA) a Shared Assets wedi cyfuno i gael hyd i ffyrdd i wireddu’r heriau a’r cyfleoedd o ran mynediad at dir argyfer newydd-ddyfodiaid a chymunedau lleolsydd â diddordeb mewn ffermio amaethecolegolfel rhan o brosiect Mannau Gwyrdd Gwydn. Diben y gyfres hon o astudiaethau achos yw dangos enghreifftiau o arfer dda sy’n bodoli arhyn o bryd ymhlith grwpiau amrywiol yng Nghymru, yn ogystal ag egluro sut maent wedi ceisio trechu rhai o’r rhwystrau maent wedi dodar eu traws ar hyd y daith, er mwyn ysbrydolieraill sydd ar yr un trywydd efallai.

Cliciwch isod i ddarllen yr astudiaeth achos lawn:

aaacym.png

Related Case Studies

Couldn't find any case studies.