Exploring Community Access to Farms and Land

This series of case studies focus on access to land for sustainable farming in Wales. Learn how new entrants and local communities interested in agroecological farming are tackling the challenges and opportunities of access to land. 

Exploring Community Access to Farms and Land was part of the Resilient Green Spaces project and was led by our partners Landworkers' Alliance and Shared Assets. The Resilient Green Spaces project enabled communities to pilot localised food systems in Wales from 2021-2023. 

Blaenau Gwent Borough Council case study

Find out what Blaenau Gwent Borough Council in south-east Wales is doing to support community food growing and land-based environmental projects. 

> Read the Blaenau Gwent Borough Council case study

aaaeng.png


Mae Cynghrair y Gweithwyr Tir (LWA) a Shared Assets wedi cyfuno i gael hyd i ffyrdd i wireddu’r heriau a’r cyfleoedd o ran mynediad at dir argyfer newydd-ddyfodiaid a chymunedau lleolsydd â diddordeb mewn ffermio amaethecolegolfel rhan o brosiect Mannau Gwyrdd Gwydn. Diben y gyfres hon o astudiaethau achos yw dangos enghreifftiau o arfer dda sy’n bodoli arhyn o bryd ymhlith grwpiau amrywiol yng Nghymru, yn ogystal ag egluro sut maent wedi ceisio trechu rhai o’r rhwystrau maent wedi dodar eu traws ar hyd y daith, er mwyn ysbrydolieraill sydd ar yr un trywydd efallai.

Cliciwch isod i ddarllen yr astudiaeth achos lawn:

aaacym.png

Related Case Studies

A Swansea hospital set up a Community Supported Agriculture (CSA) farm on its land with a local grower - the first of its kind in the UK. A series of case studies exploring access to land for sustainable farming in Wales.