Hyfforddai Amaethyddol a Gefnogwyd gan y Gymuned

Hyfforddai Amaethyddol a Gefnogwyd gan y Gymuned

Lleoliad: Cae Tan CSA, De Cymru

Lleolir Cae Tan ar Benrhyn Gwyr, De Cymru. Edrychwch ar ein gwefan a’r ffilm 9 munud yno gan ei fod yn esbonio ein gwaith www.caetancsa.org

Rydym yn edrych am berson sy’n fodlon gweithio’n galed i ymuno a’n tim ar gyfer Tymor 2020 o 1af o Ebrill hyd 31 Hydref.

Beth allwn gynnig i chi:

 • Llety yn agos i’r cae, wedi ei rhannu â gwirfoddolwyr Ewropeaidd.
 • Treuliau byw o £50 yr wythnos
 • Gymaint o lysiau ffres a fedrwch fwyta
 • Cymorth yn eich gwaith gyda ni er mwyn deall sut mae CSA yn gweithio

Bydd y gwaith yn cynnwys:

 • Hadu, plannu, chwynnu, cynaeafu, pacio cynnyrch organig / beioddeinamig o ddydd i ddydd
 • Gweithio ambell ddydd ar ein prosiect salad sy’n cyflenwi busnesau lleol
 • Gweithio ochr yn ochr â staff a gwirfoddolwyr
 • Gweithio gyda’n swyddog addysg yn ein prosiect ysgolion cynaladwy
 • 4 diwrnod yr wythnos 9-5 gyda pheth dyfrio ar benwythnosau
 • Cyfle i ddysgu sut i ddefnyddio peiriannau

Beth hoffen ni wrthych chi:

 • Cymhelliant i ddysgu am dyfu cynaladwy a datblygiad cymuned
 • Parodrwydd i weithio’n galed ym mhob tywydd
 • Y gallu i addasu a pharodrwydd i weithio a dod ymlaen â llawer o bobl gwahanol

I ymgeisio am y swydd anfonwch eich CV i tom@caetancsa.org

Hefyd atebwch y cwestiynau hyn:

 • Pam ydych chi eisiau’r swydd?
 • Beth yw’ch nodau hir-dymor mewn amaethyddiaeth gynaladwy?
 • Pa brofiad pethnasol a nodweddion o’ch cymeriad fyddwch chi’n dod gyda chi?

Os oes unrhyw gwestiynau ffoniwch Tom ar 07791 696 848

Dyddiad cau: 19 Ionawr 2020.

Byddwn yn gwahodd y rhai a ddewisir i ddod i gyfweliad ym Mis Ionawr ond os hoffech ymweld â ni yn y cyfamser, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.