Cydlynydd i Brosiect Garddwriaeth Gymdeithasol a Therapiwtig

Cydlynydd i Brosiect Garddwriaeth Gymdeithasol a Therapiwtig 

Menter ystyrlon mewn amgylchfyd ysbrydoledig diogel gyda chefnogaeth 

Lleoliad: Fferm Gofal Clynfyw, Abercych, Boncath, Sir Benfro SA37 0HF 

Tymor cytundebol: 21 awr yr wythnos (tridiau yn ôl pob tebyg dydd Llun, dydd Mercher, dydd Gwener ond gall hyn fod yn hyblyg.) Parhaol yn amodol ar gyfnod prawf boddhaol o 3 mis. 

Cyflog: £10 yr awr 

Dyddiad Cychwyn: Yn ddelfrydol ganol mis Tachwedd felly mae trosglwyddiad mis gan yr unigolyn sydd yn y rôl ar hyn o bryd, er y gallwn fod yn hyblyg ar hyn i ddenu'r person  iawn.

 

Mae Clynfyw yn Fferm Gofal arobryn yng ngogledd Sir Benfro sy'n cefnogi pobl sy’n agored i niwed gan ddefnyddio natur fel offeryn therapiwtig ar gyfer hwyl, dysgu, ymgysylltu â'r gymuned a datblygiad personol. 

Bydd y Cydlynydd yn gyfrifol am ddatblygiad cyffredinol ein Prosiect Garddwriaethol. Gwneir hyn trwy dyfu llysiau a ffrwythau i'w defnyddio yng nghegin Clynfyw a gwerthu’n lleol, a hefyd yn natblygiad personol cyffredinol y cyfranogwyr dan sylw. 

Gall y rôl gynnwys cefnogi pobl dan hyfforddiant, a phrentisiaid a rhedeg cyrsiau hyfforddi achrededig ASDAN mewn amrywiol feysydd o arddwriaeth. Gall y rôl hon ddatblygu i weithio mwy yn y gymuned ehangach, cefnogi datblygiadau CSA a phrosiectau a mentrau tyfu cydweithredol lleol. 

Am fwy o wybodaeth neu i ofyn am ffurflen gais, cysylltwch â Clynfyw: jim.clynfyw@gmail.com 

Mae Clynfyw CIC yn Gwmni Buddiant Cymunedol (Rhif cwmni: 7574014) 

Clynfyw CIC, Abercych, Boncath, Sir Benfro, SA37 0HF 

Ffôn: 01239 841236 E-bost: jim.clynfyw@gmail.com www.clynfyw.co.uk