Swyddog Gweinyddol a Chyllid - Grow Cardiff
Oriau: 22.5 awr yr wythnos am gontract 12 mis cychwynnol gyda chynlluniau i ymestyn
Cyflog: £25,740-£27,841 gros pro rata yn ddibynnol ar brofiad

RYDYN NI’N RECRIWTIO!! Eisiau ymuno ag elusen leol anhygoel a sefydlwyd gan bobl leol i wneud gwahaniaeth go iawn mewn cymunedau drwy dyfu a garddio gyda'n gilydd? Mae Grow Cardiff yn chwilio am Swyddog Gweinyddol a Chyllid rhagorol i gefnogi datblygiad ein gwaith ar adeg allweddol o dwf. 22.5 awr yr wythnos am gontract 12 mis cychwynnol gyda chynlluniau i ymestyn. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl â nodweddion gwarchodedig. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch: recruit@growcardiff.org