Cynllun Gardd Canolfan Felin Fach
Canolfan Felin Fach Centre
Stryd Penlan
Pwllheli, Gwynedd
LL53 5DE
Phone Number: 01758 701 611
http://canolfanfelinfach.org.uk

Therpeutic gardening project for people suffering or recovering from mental health, alcohol and drug problems.

Prosiect garddio therapiwtig ar gyfer publ syn dioddef neu yn gwella o effeithian probleman iechyd meddwl, alcohol a chyffurian.