Registration is closed for this event

Community Management Awards / Gwobrau Rheolaeth Cymunedol

In March, our Community Land Advisory Service Cymru will be celebrating community groups that manage all types of new green spaces.

Ym mis Mawrth, bydd Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru yn dathlu grwpiau cymunedol sy’n rheoli pob math o leoedd gwyrdd newydd.

Where: St Peter’s Hall and Community Garden, Cardiff

When: Wednesday 20th March 2019, 12 pm


It can be difficult to find land or to get permission to manage any type of green space, whether it is a woodland, garden, bowling green or play space.

This event will celebrate those sites that have recently gained permission to manage their spaces and are working towards achieving a Green Flag Community Award. Hannah Blythyn AM, Deputy Minister for Housing and Local Government, will join us with Lesley Jones, Chief Executive, Keep Wales Tidy.

Gall fod yn anodd dod o hyd i dir neu i gymuned gael caniatâd i reoli unrhyw fath o le gwyrdd, p’un ai a yw’n goetir, gardd, cae bowlio neu le chwarae.

Bydd y digwyddiad hwn yn dathlu’r safleoedd hynny sydd wedi cael caniatâd yn ddiweddar i reoli eu lleoedd, ac sy’n gweithio tuag at gyflawni Gwobr Gymunedol Baner Werdd.

Bydd Hannah Blythyn AC, Dirprwy Weinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, yn ymuno â ni yng Ngardd Gymunedol a Lesley Jones, Prif Weithredwr, Cadwch Gymru'n Daclus.

When
March 20th, 2019 12:00 PM   through   1:45 PM
Location
St Peter's Church
211 St Fagans Road
Fairwater
Cardiff
CF5 3DW
United Kingdom

Show large map
Contact
Phone: 02920225942
Email:
Event terms and conditions
Enable terms and Conditions Acceptance
Checkbox Position Top profile
Checkbox text I accept the Terms & Conditions
Terms and Conditions File
Link Label Terms & Conditions
Introduction Please read and accept the terms &conditions and our Data Policy.