Advice for growers and land-seekers in Wales

If you are a grower in Wales looking for an allotment plot or a landowner seeking to make land available for growing, our Frequently Asked Questions are a good place to start.

 

This resource has been produced as part of The National Allotment Development Team in Wales. The National Allotment Development Team is one of six areas of work within the Resilient Green Spaces project.  

Resilient Green Spaces is a groundbreaking partnership between Social Farms & Gardens, Cardiff University Sustainable Places Research Institute, Development Trusts Association Wales, Gwynedd Council, The LandWorker’s’ Alliance, Lantra, Open Food Network, and Shared Assets. It has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.  

For more information on Social Farms & Gardens or the National Allotment Development Team Wales please contact [email protected]  

For more on Resilient Green Spaces and to stay updated on the project, see www.farmgarden.org.uk/resilient-green-spaces  

allotment_faqs_cover_0.png

Download Allotment FAQs (English, PDF)


Cwestiynau Cyffredin Rhandiroedd - Cyngor i dyfwyr a cheiswyr tir yng Nghymru

Os ydych chi'n dyfwr sy'n chwilio am lain randir neu berchennog tir sy'n ceisio sicrhau bod tir ar gael ar gyfer tyfu, mae ein Cwestiynau Cyffredin yn lle da i ddechrau.  

Cynhyrchwyd yr adnodd hwn fel rhan o'r Tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol yng Nghymru. Mae'r Tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol yn un o chwe maes gwaith yn y prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn. 

Mae'r Tîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol yn un o chwe maes gwaith o fewn y prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn. Mae Mannau Gwyrdd Gwydn yn bartneriaeth arloesol  rhwng Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol, Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru, Cyngor Gwynedd, Cynghrair y Gweithwyr Tir, Lantra, Rhwydwaith Bwyd Agored, ac Asedau a Rennir. Mae wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig  a Llywodraeth Cymru. 

Am wybodaeth bellach am Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol neu Dîm Datblygu Rhandiroedd Cenedlaethol Cymru, cysylltwch â [email protected].  

I gael mwy o wybodaeth am Fannau Gwyrdd Gwydn ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect, ewch i'n gwefan https://www.farmgarden.org.uk/resilient-green-spaces 

allotments_faqs_welsh_cover.jpg

Dadlwythwch Gwestiynau Cyffredin rhandiroedd (Cymraeg, PDF)