Cynhyrchwyd y llyfryn hyfryd hwn yn wreiddiol ar gyfer prosiect perllan Gogledd Ddwyrain Cymru 2012. Mae rhai copïau’n dal i fodoli ac yn cael eu trysori gan eu perchnogion! Symudwn ymlaen i 2020 ac mae Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol cefnogi grwpiau cymunedol i blannu perllannau newydd ledled Cymru sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, ac mae cyngor sir y Fflint hefyd yn rhedeg prosiect newydd gydag 8 perllan newydd ac offer ar gael i’w benthyg i gymunedau. Penderfynwyd ailargraffu’r canllaw rhagorol hwn – gyda rhai mân ychwanegiadau. Gobeithio y byddwch yn ei fwynhau ac yn ei gael yn ddefnyddiol.

 

orch_cym_0.png