The £1.27m Resilient Green Spaces partnership project helped communities in Wales shape local food systems. Read the project evaluation report for learning and insights.

 

Our work has helped communities across Wales to pilot and experience re-localised food systems with a focus on local production and sustainable farming. We led the £1.27m Resilient Green Spaces partnership project from Sept 2021 - June 2023, giving communities support, access to land and freedom to use their strengths. Cardiff University and University of West of England Bristol helped us produce a final evaluation report for stakeholders, community groups and decision-makers. 

> Download the Resilient Green Spaces final evaluation report English


Mae'r prosiect partneriaeth Mannau Gwyrdd Gwydn gwerth £1.27m wedi helpu cymunedau yng Nghymru i lunio systemau bwyd lleol. Darllenwch adroddiad gwerthuso'r prosiect ar gyfer dysgu a mewnwelediadau.

Mae ein gwaith wedi helpu cymunedau ledled Cymru i dreialu a phrofi systemau bwyd sydd wedi'u hail-leoli, gan ganolbwyntio ar gynhyrchu lleol a ffermio cynaliadwy. Fe wnaethom arwain y prosiect partneriaeth Mannau Gwyrdd Gwydn gwerth £1.27m rhwng Medi 2021 a Mehefin 2023, gan roi cefnogaeth i gymunedau, mynediad i dir a rhyddid i ddefnyddio eu cryfderau. Bu Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Gorllewin Lloegr Bryste yn ein helpu i lunio adroddiad gwerthuso terfynol ar gyfer rhanddeiliaid, grwpiau cymunedol a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau. 

> Lawrlwythwch adroddiad gwerthuso terfynol Mannau Gwyrdd Gwydn Cymraeg

 

resilient_green_spaces_evaluation_front_cover_full_eng.jpg    resilient_green_spaces_evaluation_front_cover_full_welsh.jpg