Prosiect Bwyd Dyffryn Nantlle
Y Groeslon
Caernarfon
LL54 7DY
craig@taieryri.co.uk
Phone Number: 01286 889243

Ceisio cynyddu 'r maint o fywd lleol dan ni'n gynhyrchu, gwerthu a bwyta yn yr ardal Dyffryn Nantlle.
Our project aims to increase the amount of local food produced, sold and eaten in the Dyffryn Nantlle area.