Chwilio am Swydd

Mae ystod eang o swyddi

Mae’r mudiad tyfu cymunedol yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd cyflogaeth – ac nid ar gyfer garddwyr a ffermwyr yn unig. Rydym wedi hysbysebu rolau ar gyfer tiwtoriaid celf, prif weithredwyr, rheolwyr prosiectau adeiladu, gweithwyr chwarae, addysgwyr, codwyr arian ac arbenigwyr iechyd, yn ogystal â mwy o swyddi sy’n rhoi cyfle i ymgeiswyr ddatblygu eu sgiliau mewn amgylcheddau gweithio gwych.  

Os ydych yn aelod taledig o FfFfDGC, cewch hysbysebu eich swyddi yma yn RHAD AC AM DDIM! Mae hynny’n golygu na fydd rhaid i chi dalu ceiniog i sicrhau bod eich hysbyseb yn cyrraedd y miloedd o bobl sy’n defnyddio ein gwefan bob wythnos.

Os nad ydych yn aelod o FfFfDGC, gallwch ddal hysbysebu – mae ein cyfraddau yn hynod gystadleuol. Cysylltwch ag admin@farmgarden.org.uk i ddarganfod mwy.

Urban Growth is a social enterprise which aims to improve the wellbeing of Londoners by creating and maintaining communal gardens. This vacancy is for a flexible part-time role initially, leading to full-time with significant leadership...

Deen City Farm and Riding School for a reliable and responsible Casual Livestock Assistant.

Closing date: Friday 24th August 2018

Dudley Mind is recruiting a Horticulture Project Assistant for their project at the walled garden in Wollescote Park, Stourbridge, W Midlands.

Closing date: 9.00am, Monday 20th August 2018.

Windmill Hill City Farm, a charity that aims to improve the health, wellbeing and confidence of people in the local community in South Bristol, is recruiting a Cleaner/Caretaker.

Closing date: 9.00am, Monday 20th August 2018.

The Community Horticulture worker will work alongside communities to establish at least 3 community orchards.

Closing date: 5pm Friday 10 August

Vauxhall City Farm is seeking  Head of Hospitality to lead on all aspects of café operations, room hire, client events and functions, ensuring best quality service and customer satisfaction in each of these areas.

 

 

 

Rydym yn awyddus i recriwtio Gweinyddwr Cymru positif, hynod drefnus a rhagweithiol i weithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Disgwylir i Weinyddwr Cymru gydweithio’n agos â Rheolwr a thîm Cymru, gan chwarae rôl allweddol yn sicrhau bod y sefydliad yn...

We are recruiting one or more positive, highly organised and pro-active Wales Administrators. This is a key role in the smooth running of the organisation.

Closing date: Midday Tuesday 31 July

Open Food Network  is recruiting for Finance Manager/Finance Director roles. The roles have no fixed location and can be carried out remotely with no travelling required.

 

Northumberland Community Enterprise Ltd, which runs various community initiatives throughout the region, is looking for a forward-thinking Volunteer Coordinator to join a small team of friendly staff and volunteers.