Chwilio am Swydd

Mae ystod eang o swyddi

Mae’r mudiad tyfu cymunedol yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd cyflogaeth – ac nid ar gyfer garddwyr a ffermwyr yn unig. Rydym wedi hysbysebu rolau ar gyfer tiwtoriaid celf, prif weithredwyr, rheolwyr prosiectau adeiladu, gweithwyr chwarae, addysgwyr, codwyr arian ac arbenigwyr iechyd, yn ogystal â mwy o swyddi sy’n rhoi cyfle i ymgeiswyr ddatblygu eu sgiliau mewn amgylcheddau gweithio gwych.  

Os ydych yn aelod taledig o FfFfDGC, cewch hysbysebu eich swyddi yma yn RHAD AC AM DDIM! Mae hynny’n golygu na fydd rhaid i chi dalu ceiniog i sicrhau bod eich hysbyseb yn cyrraedd y miloedd o bobl sy’n defnyddio ein gwefan bob wythnos.

Os nad ydych yn aelod o FfFfDGC, gallwch ddal hysbysebu – mae ein cyfraddau yn hynod gystadleuol. Cysylltwch ag admin@farmgarden.org.uk i ddarganfod mwy.

 • Wellgate Community Farm is looking for an additional Part-time Farm Instructor to join their team on a 12-month contract. 

  Closing date: 20th December 2020.

  East England
 • Bath City Farm is looking for a dynamic, highly motivated and community-spirited individual for this pivotal and exciting role. 

  Closing date: 5.00pm, 22nd December 2020.

  South West England
 • Spitalfields City Farm is at an exciting junction in its journey and is looking for new Trustees to strengthen the Board and shape the future impact of the Farm

  London
 • Rydym yn sefydliad ifanc bywiog gyda chenhadaeth i wneud cyfraniad parhaol a chadarnhaol at ddarpariaeth gofal i blant a phobl ifanc yn y DU.

  Cymru
 • We are young vibrant organisation with a mission to make a lasting and positive contribution to care provision for children and young people in the UK.

  Cymru
 • Canalside Community Food, a pioneering CSA based outside Leamington Spa, is looking for a new Main Grower.

  West Midlands
 • East Clayton Farm provides an exciting rural living and learning space, in the heart of the South Downs, for disadvantaged people within Sussex

  Closing date: 13th December 2020.

  South East England
 •  

  This is a fantastic opportunity for someone to make sure Wellgate Community Farm remains a vibrant and important community resource for our local area.

  Closing date: 13th December 2020.

  East England
 • Sydenham Garden, a unique wellbeing centre supporting people to improve their mental health, seeks two talented and passionate Project Assistants for two of our core Adult Mental Health programmes.

  Closing date: 12 noon, 4th December 2020.

  London
 • Cultura Trust is seeking an Engagement and Development Support Officer to produce an inclusive learning plan for the farm – its land (agriculture, horticulture, animals), archaeology, buildings, proposed town centre premises.

  North East England
 • Mae Clynfyw yn Fferm Gofal arobryn yng ngogledd Sir Benfro sy'n cefnogi pobl sy’n agored i niwed gan ddefnyddio natur fel offeryn therapiwtig ar gyfer hwyl, dysgu, ymgysylltu â'r gymuned a datblygiad personol. 

  Cymru
 • Clynfyw is an award-winning north Pembrokeshire Care Farm which supports vulnerable people using nature as a therapeutic tool for fun, learning, community engagement and personal development.

  Cymru
 • Stepney City Farm, an educational charity, working to improve lives in Stepney and the surrounding area through farming, is looking to appoint three new Trustees.

  London