Chwilio am Swydd

Mae ystod eang o swyddi

Mae’r mudiad tyfu cymunedol yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd cyflogaeth – ac nid ar gyfer garddwyr a ffermwyr yn unig. Rydym wedi hysbysebu rolau ar gyfer tiwtoriaid celf, prif weithredwyr, rheolwyr prosiectau adeiladu, gweithwyr chwarae, addysgwyr, codwyr arian ac arbenigwyr iechyd, yn ogystal â mwy o swyddi sy’n rhoi cyfle i ymgeiswyr ddatblygu eu sgiliau mewn amgylcheddau gweithio gwych.  

Os ydych yn aelod taledig o FfFfDGC, cewch hysbysebu eich swyddi yma yn RHAD AC AM DDIM! Mae hynny’n golygu na fydd rhaid i chi dalu ceiniog i sicrhau bod eich hysbyseb yn cyrraedd y miloedd o bobl sy’n defnyddio ein gwefan bob wythnos.

Os nad ydych yn aelod o FfFfDGC, gallwch ddal hysbysebu – mae ein cyfraddau yn hynod gystadleuol. Cysylltwch ag admin@farmgarden.org.uk i ddarganfod mwy.

 • An exciting opportunity has arisen to join a small, dynamic and growing social enterprise, based in Manchester.

  Closing date: Wednesday 17th March 2021

  North West England
 • Mae Neuadd Gymunedol San Pedr, yn adnodd lleol sy’n meddu ar nifer o gyfarpar cyfoes a leolir yn ardal y Tyllgoed, Caerdydd.

  Dyddiad cau: 12 Mawrth 2021

  Cymru
 • St. Peter’s Community Hall is a well-equipped local resource in Fairwater, Cardiff, that hosts a broad range of activities for all ages.  

  Closing date for applications: 12 March 2021

  Wales
 • Mae Gerddi Cymunedol San Pedr, y Tyllgoed, Caerdydd yn amgylchedd gofalgar a chefnogol, lle mae unigolion sydd ag anghenion arbennig, ac sy’n dioddef o wrthodiad cymdeithasol yn medru cael eu hawdurdodi drwy amrediad eang o weithgareddau garddio a...

  Cymru
 • St. Peter’s Community Garden, Fairwater, Cardiff is a caring, supportive environment where people suffering from social exclusion and with particular needs can be empowered by engaging in a full range of gardening and landscaping activities. 

  ...

  Wales
 • An exciting opportunity has arisen to work with the European Federation of City Farms (https://cityfarms.org/) on a two year contract funded by the Erasmus Plus programme.

  Closing date: 13:00 hours on Monday 1st March March 2021

  Disclaimer
 • An opportunity to put your skills to use within a unique mental health charity and horticultural enterprise in Cumbria, working as part of a multi-disciplinary team, to grow and develop our service. 

  Closing date: 12 noon, Monday 1st March 2021...

  North West England
 • Growing Well is a mental health charity and horticultural enterprise in Cumbria looking to transform our engagement with health and other organisations who refer potential beneficiaries to us.

  Closing date: 12 noon, Monday 1st March 2021.

  North West England