Astudiaethau Achos

FfFfDGC ar Waith: Sut rydym yn plannu hedyn i dyfu cymuned

Mae ein hastudiaethau achos yn llawn ysbrydoliaeth ynghylch sut mae FfFfDGC wedi helpu tyfwyr cymunedol ledled y DU i gyflawni mwy, gweithio’n well a dod yn fwy cynaliadwy.

Nid ydym yn cymryd y clod am frwdfrydedd a gweledigaeth pobl leol, na’u gwaith caled wrth ddatblygu safleoedd cymunedol sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl.

Ond, rydym yn cymryd y clod am helpu i wneud i’r gwaith gwych hwn ddigwydd trwy gynnig arbenigedd wedi’i feithrin gan fwy na 35 sy’n bodoli; trwy gynhyrchu adnoddau gwybodaeth sy’n mynd i wraidd y problemau y mae tyfwyr cymunedol yn eu hwynebu; trwy gynnal digwyddiadau a hyfforddiant sy’n helpu pobl i ddod o hyd i’r ffordd orau o wneud pethau. A thrwy sicrhau bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau ledled y DU yn cael gwybod am waith gwych ein haelodau.

Felly darllenwch ymlaen i gael eich ysbrydoli! 

 • From summer 2017- spring 2018,Social Farms and Gardens with support from Central Green Scotland Network Trust and The Big Lottery ran a pilot mentoring project. The aim was to explore paying experienced member projects with established skills and...

  Scotland
  scotland
 • ‘The Back Garden’ was established in 2010 by Annex Communities, on securing a 15-year lease on a piece of waste land owned by the Glasgow West Housing Association (GWHA) and accessing funding from the Climate Challenge Fund. Thereafter, a group of...

  Scotland
  scotland
 • The Whitmuir Community Benefit Society Board have been looking into ways of making the growing activities of their 2000m² project less reliant on funding in the future.

  Scotland
  scotland
 • The Northern Ireland team working with the Belfast Food Network recently made a fruitful connection between a social and therapeutic horticulture project and a local café, strengthening local supply chain connections, and bringing lovely fresh veg...

  Northern Ireland
  northern-ireland
 • Our members benefit from Community Learning Exchange in Scotland

  We have been ensuring community growers benefit from The Community Learning Exchange (CLE) - a peer learning project facilitated by the Scottish Community Alliance which...

  Scotland
  scotland
 • Our member groups provide the inspiration for these videos, created as part of our Tyfu Pobl programme in Wales but of interest to viewers across the UK, which shows our members in action and illustrate how our support has helped in their development...

  East England, East Midlands, London, North East England, North West England, Northern Ireland, Scotland, South East England, South West England, Wales, West Midlands, Yorkshire & Humberside
  east-england
  east-midlands
  london
  north-east-england
  north-west-england
  northern-ireland
  scotland
  south-east-england
  south-west-england
  wales
  west-midlands
  yorkshire-amp-amp-humberside
 • Visioning growth

  Green Isle Growers, based in Machynlleth in Mid Wales, is thriving with help from Social Farms & Gardens (previously Federation of City Farms and Community Gardens), which has given funding advice, held a visioning...

  Wales
  wales
 • Shoots Of Success In Scotland

  Getting hold of fresh fruit and vegetables at truly affordable prices can be a real challenge in deprived neighbourhoods. With support and guidance from our Scotland team, Tullibody Community Garden has tackled...

  Scotland
  scotland
 • Rooted In Hull

  Our work with groups in Hull has not only nurtured a network of community gardens, but also paved the way for a pioneering mobile city farm, which aims to become a unique micro-farming enterprise. Find out how Social Farms...

  Yorkshire & Humberside
  yorkshire-amp-amp-humberside