Cymru

Mae gennym raglen newydd gyffrous o’r enw Tyfu Fyny, sy’n adeiladu ar ein gwaith blaenorol yn y rhaglen Tyfu Pobl. Cliciwch ar y ddolen am ragor o wybodaeth: Rhaglen Tyfu Fyny Cymru

Mae’r prosiect newydd (a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd) yn golygu y bydd FfFfDGC yn parhau yng nghanol gweithgarwch tyfu cymunedol Cymru, gan roi cyngor a chymorth i brosiectau tyfu cymunedol sy’n dod i’r amlwg, yn ogystal â helpu i rannu gwybodaeth a sgiliau. Rydym yn cynorthwyo nifer o fodelau tyfu cymunedol, gan gynnwys: ffermydd cymunedol/ gerddi/ perllannau / rhandiroedd/ amaethyddiaeth â chymorth cymunedol a gerddi marchnad a reolir gan y gymuned.

Dyma hafan Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru (CLAS Cymru), sydd â’r nod o helpu grwpiau tyfu cymunedol, perchnogion tir – yn ogystal â phobl eraill sy’n ymwneud â mynediad tir – i weithio gyda’i gilydd i wneud mwy o dir ar gael ar gyfer tyfu cymunedol. Mae CLAS Cymru yn brosiect pum mlynedd, wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, sydd â’r nod o ddarparu cymorth a chyngor arbenigol i gannoedd o brosiectau tyfu cymunedol a pherchnogion tir, a fydd yn helpu miloedd o bobl i ddechrau tyfu. Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Mae digon o ffyrdd i chi ddarganfod mwy am arddio a ffermio cymunedol yng Nghymru, gan gynnwys:

Ein dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol: facebook_button.png  twitter-logo-small.gif

Wales

Wales

Is less than
Chwilio gan ddefnyddio cyfeiriad dinas neu god post.

Get Involved

Gallwch wneud ymholiadau cyffredinol am ein gwaith yng Nghymru trwy gysylltu â’n prif swyddfa yng Nghaerdydd: Ffôn: 02920 225942, neu e-bost: wales@farmgarden.org.uk

Os hoffech gysylltu ag aelod o dîm Cymru sy’n agos atoch chi, ewch i dudalen Ein Tîm ar y wefan hon.

 

 

Y newyddion diweddaraf yn y rhanbarth hwn

Wales ‘grows for it’ with £130,000 investment in more allotments - Welsh Allotment Regeneration Initiative 

A new support package designed to increase allotments in areas of Wales where they most needed has been announced today by Social Farms & Gardens (SF&G), working in...

'Tyfu Fyny' Wales Rural Development Programme Report published

Our 3-year Rural Development Programme funded project ‘Tyfu Fyny’ has now come to an end. It’s been a fantastic 3 years and during that time we have got to know the community growing sector in a Wales a little more. Many of...

Digwyddiadau i ddod yn y rhanbarth hwn

We have added a  monthly webinar to the package of benefits that Social Farms & Gardens members can access with their free membership. 

These aren’t just for COVID-19 issues, we’ll be tackling a whole range of subjects relevant to our members, and hope the format will allow our...

Useful Case Studies

A 4.5 acre former mill site, now a community garden and wider biopark, this project is a great example of growing community and environmental help by using permaculture practices and building good relationships with local council.

Lackan Cottage Farm is a permaculture smallholding near the beautiful Mourne Mountains in Co. Down run by Steve and Claire Golemboski-Byrne, and has been running for 2 years. 

Castlecaufield Horticultural Society are more well known for hosting their popular annual horticultural show, running the walled garden, and their lively street planting which makes the village such a lovely place to visit. In recent weeks (March 2020...

Couldn't find any case studies.