Cymru

Mae gennym raglen newydd gyffrous o’r enw Tyfu Fyny, sy’n adeiladu ar ein gwaith blaenorol yn y rhaglen Tyfu Pobl. Cliciwch ar y ddolen am ragor o wybodaeth: Rhaglen Tyfu Fyny Cymru

Mae’r prosiect newydd (a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd) yn golygu y bydd FfFfDGC yn parhau yng nghanol gweithgarwch tyfu cymunedol Cymru, gan roi cyngor a chymorth i brosiectau tyfu cymunedol sy’n dod i’r amlwg, yn ogystal â helpu i rannu gwybodaeth a sgiliau. Rydym yn cynorthwyo nifer o fodelau tyfu cymunedol, gan gynnwys: ffermydd cymunedol/ gerddi/ perllannau / rhandiroedd/ amaethyddiaeth â chymorth cymunedol a gerddi marchnad a reolir gan y gymuned.

Dyma hafan Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru (CLAS Cymru), sydd â’r nod o helpu grwpiau tyfu cymunedol, perchnogion tir – yn ogystal â phobl eraill sy’n ymwneud â mynediad tir – i weithio gyda’i gilydd i wneud mwy o dir ar gael ar gyfer tyfu cymunedol. Mae CLAS Cymru yn brosiect pum mlynedd, wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, sydd â’r nod o ddarparu cymorth a chyngor arbenigol i gannoedd o brosiectau tyfu cymunedol a pherchnogion tir, a fydd yn helpu miloedd o bobl i ddechrau tyfu. Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Mae digon o ffyrdd i chi ddarganfod mwy am arddio a ffermio cymunedol yng Nghymru, gan gynnwys:

Ein dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol: facebook_button.png  twitter-logo-small.gif

Wales

Wales

Is less than
Chwilio gan ddefnyddio cyfeiriad dinas neu god post.

Get in touch

Gallwch wneud ymholiadau cyffredinol am ein gwaith yng Nghymru trwy gysylltu â’n prif swyddfa yng Nghaerdydd: Ffôn: 02920 225942, neu e-bost: wales@farmgarden.org.uk

Os hoffech gysylltu ag aelod o dîm Cymru sy’n agos atoch chi, ewch i dudalen Ein Tîm ar y wefan hon.

 

 

Y newyddion diweddaraf yn y rhanbarth hwn

Here's a heart warming story that shows what communities and businesses can do when they work together. After thieves broke into Hulme Community Garden Centre in Manchester recently, local businesses rallied around to help the group through the crisis in a decisive show of support.

Hulme...

Digwyddiadau i ddod yn y rhanbarth hwn

Dyddiad Dechrau/ Dyddiad Gorffen: 17 Chwefror 2018 10.00am - 4.00 pm

Ymunwch â ni ar gyfer Cynulliad Gaeaf y Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol yn Ganolfan Sgiliau Coetir, Dinbych. Byddwn ni’n dod at ein gilydd i drafod ein prosiectau, ac ar gyfer rhai gweithdai gwych. 

Dyddiad Dechrau / Dyddiad Gorffen: 21-22 Chwefror 2018 

Mae fferm gynhyrchiol a rheolaeth gadarn yn sail i lwyddiant unrhyw brosiect amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned (CSA). Mae’r daith astudio hon yn cynnig cyfle i ymweld â chynhyrchydd ffrwythau a llysiau llwyddiannus, ac un o...

Useful Case Studies

The Whitmuir Community Benefit Society Board have been looking into ways of making the growing activities of the 2000m² Project less reliant on funding in the future.

The Northern Ireland team working with the Belfast Food Network recently made a fruitful connection between a social and therapeutic horticulture project and a local café, strengthening local supply chain connections, and bringing lovely fresh veg...

FCFCG members benefit from Community Learning Exchange in Scotland

FCFCG has been ensuring community growers benefit from The Community Learning Exchange (CLE) - a peer learning project facilitated by the Scottish Community Alliance which...

Couldn't find any case studies.