Newyddion

Rydym yn hoffi eitemau newyddion defnyddiol yma yn FfFfDGC. Ond, rydym yn gwybod bod ein grwpiau a’n cefnogwyr yn aml yn teimlo eu bod yn cael eu gorlethu gan faint o wybodaeth sydd ar gael.

Dyna pam mae’r tudalennau hyn yn rhoi’r straeon mwyaf perthnasol yn unig i’n haelodau (ac unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn tyfu cymunedol yn y DU). 

Dewch yn ôl yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith FfFfDGC, cyllid ac incwm, materion tir, polisi’r Llywodraeth, mentrau newydd, ymchwil werthfawr ac, weithiau, rhai straeon hynod a allai ennyn eich diddordeb!