Digwyddiadau

Eisiau digwyddiadau? Mae gennym ni ddigwyddiadau! O ddigwyddiadau/gweithdai hyfforddi hanfodol a gynhelir gan FfFfDGC (a digwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill a fyddai’n ddefnyddiol i dyfwyr cymunedol, yn ein barn ni) i ddigwyddiadau a gynhelir yn safleoedd ein haelodau, rydym yn hoffi rhannu’r wefr a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Cofiwch: gall aelodau sy’n talu i ymuno lanlwytho manylion eu digwyddiadau ar ein gwefan yn rhad ac am ddim. Mae hyn yn golygu y bydd eich digwyddiad yn cael sylw oddi wrth lawer mwy o bobl, a all annog cymorth ariannol, help gwirfoddolwyr/sgiliau, a chynnydd mewn niferoedd ymwelwyr. Mewngofnodwch i’r wefan fel aelod i ddefnyddio’r cyfleuster hwn.

Digwyddiadau Corfforaethol

Countryside Educational Visits Accreditation Scheme has announced dates for 2018 training events. The scheme offers training for individuals who are working – or plan to work – with groups of school children, young people or clients with additional...

Start / End Date: 12th September 10:00 to 16:00 pm

Microdairying is a particularly exciting opportunity, and one that an increasing number of small producers are grasping right across the UK. Many are choosing to become CSAs. This event is an...

Dyddiad Dechrau / Dyddiad Gorffen: 12 Medi 10:00 to 16:00 

 

Mae llaethyddiaeth ficro yn gyfle hynod o gyffrous, ac yn un y mae nifer cynyddol o gynhyrchwyr bach yn rhoi cynnig arno ledled y DU. Mae llawer yn dewis bod yn brosiectau...

Start / End Date: 29th September 10:00 to 17:00

Celebrate London's outdoor heritage at the 20th London Harvest Festival.

To mark its anniversary, the festival has moved to a new location - Woodlands Farm in Greenwich...