Digwyddiadau

Eisiau digwyddiadau? Mae gennym ni ddigwyddiadau! O ddigwyddiadau/gweithdai hyfforddi hanfodol a gynhelir gan FfFfDGC (a digwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill a fyddai’n ddefnyddiol i dyfwyr cymunedol, yn ein barn ni) i ddigwyddiadau a gynhelir yn safleoedd ein haelodau, rydym yn hoffi rhannu’r wefr a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Cofiwch: gall aelodau sy’n talu i ymuno lanlwytho manylion eu digwyddiadau ar ein gwefan yn rhad ac am ddim. Mae hyn yn golygu y bydd eich digwyddiad yn cael sylw oddi wrth lawer mwy o bobl, a all annog cymorth ariannol, help gwirfoddolwyr/sgiliau, a chynnydd mewn niferoedd ymwelwyr. Mewngofnodwch i’r wefan fel aelod i ddefnyddio’r cyfleuster hwn.

Digwyddiadau Corfforaethol

Countryside Educational Visits Accreditation Scheme has announced dates for 2018 training events. The scheme offers training for individuals who are working – or plan to work – with groups of school children, young people or clients with additional...

Start / End Date: 17th February 2018 10.00am - 4.00 pm

Please join us for the Federation of City Farms and Community Gardens Winter Gathering at the Woodland Skills Centre, Denbigh. We will get together to talk about our projects and for some...

Dyddiad Dechrau/ Dyddiad Gorffen: 17 Chwefror 2018 10.00am - 4.00 pm

Ymunwch â ni ar gyfer Cynulliad Gaeaf y Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol yn Ganolfan Sgiliau Coetir, Dinbych. Byddwn ni’n dod at ein gilydd i drafod ein...

Start / End Date: 21st-22nd February 2018 

A productive farm and sound management under pin the success of any CSA project. This study tour offers the opportunity to visit a leading fruit and vegetable producer and one of the UK’s best-known...

Dyddiad Dechrau / Dyddiad Gorffen: 21-22 Chwefror 2018 

Mae fferm gynhyrchiol a rheolaeth gadarn yn sail i lwyddiant unrhyw brosiect amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned (CSA). Mae’r daith astudio hon yn cynnig cyfle i ymweld â...

Start / End Date: 28th February 2018, 1.00 pm - 6.00 pm

Join us for a creative workshop to explore our shared passions for food growing, learn engagement techniques and enjoy meeting with your peers over refreshments in a beautiful garden....

Start / End Date: 12th March 2018 10.00am - 12.30 pm

The event is a two hour session focusing on how community supported agriculture (CSA) is thriving in the Gower through the endeavours of Cae Tan CSA.

Start/End Date: 24-25 April 2018

Growing Better Lives 2018 is a conference exploring and celebrating the links between community growing, care farming, health and well-being. It is aimed at community growing and care farming practitioners,...