Digwyddiadau

Eisiau digwyddiadau? Mae gennym ni ddigwyddiadau! O ddigwyddiadau/gweithdai hyfforddi hanfodol a gynhelir gan FfFfDGC (a digwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill a fyddai’n ddefnyddiol i dyfwyr cymunedol, yn ein barn ni) i ddigwyddiadau a gynhelir yn safleoedd ein haelodau, rydym yn hoffi rhannu’r wefr a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Cofiwch: gall aelodau sy’n talu i ymuno lanlwytho manylion eu digwyddiadau ar ein gwefan yn rhad ac am ddim. Mae hyn yn golygu y bydd eich digwyddiad yn cael sylw oddi wrth lawer mwy o bobl, a all annog cymorth ariannol, help gwirfoddolwyr/sgiliau, a chynnydd mewn niferoedd ymwelwyr. Mewngofnodwch i’r wefan fel aelod i ddefnyddio’r cyfleuster hwn.

Digwyddiadau Corfforaethol

Countryside Educational Visits Accreditation Scheme has announced dates for 2018 training events. The scheme offers training for individuals who are working – or plan to work – with groups of school children, young people or clients with additional...

Start / End Date: 2nd June 2018 

Have A Grow Day is aimed at community growing groups across Wales, whether it’s a community garden, school or church garden or community allotment

Start / End Date: 15-16 June 2018 

A chance for all community growing projects in Wales to come together to share, learn and celebrate.

Start / End Date: 15-16 June 2018 

Cyfle i bob prosiect tyfu cymunedol yng Nghymru ddod at ei gilydd i rannu, dysgu a dathlu.