Rydym ni yma i helpu 

I gyrraedd yr unigolyn iawn yn gyflym, defnyddiwch y dolenni isod i ddod o hyd i’ch ateb: 

  • Prif Swyddfa (Ar gyfer cwestiynau sy’n ymwneud ag aelodaeth, ymholiadau’r cyfryngau, i siarad ag uwch reolwyr neu i ofyn ynghylch llogi ein hystafell gyfarfod yn y GreenHouse, yn ogystal ag unrhyw ymholiadau cyffredinol).
  • Lloegr (Ar hyn o bryd, mae gennym swyddfeydd/staff yn ne-orllewin Lloegr, Llundain, canolbarth Lloegr a gogledd Lloegr).
  • Yr Alban (Dylid cyfeirio holl ymholiadau’r Alban at ein swyddfa yng Nghaeredin). 
  • Cymru (Mae gennym ni staff ledled Cymru, felly defnyddiwch y ddolen i ddod o hyd i’r unigolyn agosaf atoch).
  • Gogledd Iwerddon (Gan gynnwys cynigion cyllid neu gymorth ar gyfer ein gwaith yng Ngogledd Iwerddon).

Gallwch hefyd gael manylion pobl sy’n gweithio gyda FfFfDGC ar brosiectau ar wahân: 

  • Contractau Tyfu Gyda’n Gilydd (Mae FfFfDGC yn arwain y fenter hon i helpu grwpiau tyfu cymunedol i gynhyrchu incwm cynaliadwy. Mae staff wedi’u lleoli ledled y DU, felly defnyddiwch y ddolen i ddod o hyd i’r unigolyn sydd agosaf atoch).
  • Y Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol (Nod CLAS yw helpu perchnogion tir a thyfwyr cymunedol i ddod â mwy o dir i ddefnydd cymunedol. Mae cynghorwyr yng Nghymru, Lloegr a’r Alban ar hyn o bryd). 
     

Prif Swyddfa FfFfDGC 

The GreenHouse, Hereford Street, Bristol BS3 4NA
Ffôn: 0117 923 1800
E-bost: [email protected]

 


Lloegr

Swyddfa Llundain

Amber Alferoff: [email protected]

 


Yr Alban

FCFCG Scotland Office, c/o Gorgie City Farm, Edinburgh EH11 2LA

Ffôn: 0131 623 7058 
Ffacs: 0131 623 7058 
[email protected]

Roz Corbett, Rheolwr Datblygu yr Alban[email protected]

Louisa Evans, Gweithiwr Datblygu yr Alban: [email protected] 

 


Cymru

Swyddfa De-ddwyrain Cymru

46 Ffordd Parc Ninian, Glan yr Afon, Caerdydd. CF11 6JA
Ffôn a Ffacs: 02920 225942
[email protected]

 

Swyddfa Canolbarth Cymru

Ffarm Moelyci, Ffordd Felin Hen, Tregarth, Gwynedd, LL57 4BB

Sarah Collick, Gweithiwr Datblygu Gogledd Cymru: (07910 498762); [email protected] 

 


Gogledd Iwerddon

Susan Lynn Cydlynydd Datblygu Gogledd Iwerddon: (0775 699 442); [email protected]
 


Menter Adfywio Rhandiroedd

DS: Mae’r Fenter Adfywio Rhandiroedd wedi dod i ben bellach. Ceir gwefan etifeddiaeth yn www.farmgarden.org.uk/ari

Di Appleyard, Cydlynydd Mentoriaid Rhandiroedd: [email protected]

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch rhandiroedd, ewch i wefan y Gymdeithas Randiroedd

 

Astudiaethau Achos

Mae ein hastudiaethau achos ysbrydoledig yn dangos sut rydym yn cefnogi aelodau i greu cyfleoedd i bobl leol. 

Cefnogi ni

Mae angen eich cymorth arnom i helpu trawsffurfio tir a bywydau. Darganfyddwch fwy a helpwch ni i ffynnu!