Cysylltu â FfFfDGC

Mae prif swyddfa Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol ym Mryste, ond mae gennym swyddfeydd ledled y DU, gan ein bod ni o’r farn bod ‘lleol’ yn bwysig.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, neu unrhyw beth DU eang, cysylltwch â ni trwy ein prif swyddfa:

The GreenHouse,
Hereford St,
Bristol BS3 4NA
Ffôn: 0117 923 1800
Ffacs: 0117 923 1900
E-bost: [email protected]

Os hoffech gysylltu â rhywun penodol yn ein prif swyddfa, eisiau siarad ag aelod o staff yng Nghymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon neu  un o’n swyddfeydd rhanbarthol yn Lloegr, neu i gael manylion staff sy’n gweithio ar ein prosiectau arbennig, ewch i dudalen Ein Tîm


Fel arall, os nad ydych yn siŵr â phwy sydd angen i chi gysylltu, defnyddiwch y ffurflen isod i anfon neges atom:

 

Astudiaethau Achos

Mae ein hastudiaethau achos ysbrydoledig yn dangos sut rydym yn cefnogi aelodau i greu cyfleoedd i bobl leol. 

Cefnogi ni

Mae angen eich cymorth arnom i helpu trawsffurfio tir a bywydau. Darganfyddwch fwy a helpwch ni i ffynnu!