Cymru

Mae gennym raglen newydd gyffrous o’r enw Tyfu Fyny, sy’n adeiladu ar ein gwaith blaenorol yn y rhaglen Tyfu Pobl. Cliciwch ar y ddolen am ragor o wybodaeth: Rhaglen Tyfu Fyny Cymru

Mae’r prosiect newydd (a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd) yn golygu y bydd FfFfDGC yn parhau yng nghanol gweithgarwch tyfu cymunedol Cymru, gan roi cyngor a chymorth i brosiectau tyfu cymunedol sy’n dod i’r amlwg, yn ogystal â helpu i rannu gwybodaeth a sgiliau. Rydym yn cynorthwyo nifer o fodelau tyfu cymunedol, gan gynnwys: ffermydd cymunedol/ gerddi/ perllannau / rhandiroedd/ amaethyddiaeth â chymorth cymunedol a gerddi marchnad a reolir gan y gymuned.

Dyma hafan Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru (CLAS Cymru), sydd â’r nod o helpu grwpiau tyfu cymunedol, perchnogion tir – yn ogystal â phobl eraill sy’n ymwneud â mynediad tir – i weithio gyda’i gilydd i wneud mwy o dir ar gael ar gyfer tyfu cymunedol. Mae CLAS Cymru yn brosiect pum mlynedd, wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, sydd â’r nod o ddarparu cymorth a chyngor arbenigol i gannoedd o brosiectau tyfu cymunedol a pherchnogion tir, a fydd yn helpu miloedd o bobl i ddechrau tyfu. Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Mae digon o ffyrdd i chi ddarganfod mwy am arddio a ffermio cymunedol yng Nghymru, gan gynnwys:

Ein dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol: facebook_button.png  twitter-logo-small.gif

Wales

Wales

Is less than
Chwilio gan ddefnyddio cyfeiriad dinas neu god post.
City / County
Wild Elements Bangor
Woodland Skills Centre Denbigh
Y Banwen Ammanford

Get Involved

Gallwch wneud ymholiadau cyffredinol am ein gwaith yng Nghymru trwy gysylltu â’n prif swyddfa yng Nghaerdydd: Ffôn: 02920 225942, neu e-bost: wales@farmgarden.org.uk

Os hoffech gysylltu ag aelod o dîm Cymru sy’n agos atoch chi, ewch i dudalen Ein Tîm ar y wefan hon.

 

 

Y newyddion diweddaraf yn y rhanbarth hwn

Mae’n bleser gan Ffermydd a Gerddi Cymunedol gyhoeddi ei wobrau mannau gwyrdd a reolir gan y gymuned cyntaf. Mae’r gwobrau yn ddiweddglo blwyddyn gyntaf o gyllid gan Lywodraeth Cymru i’r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru.

Bydd 12 cymuned ledled Cymru yn cael eu dathlu a byddant...

We are delighted to announce that Social Farms & Gardens has been selected to lead the 'Growing Care Farming' Project.

This project is part of the £10m Children and Nature Programme being supported by Defra, funded by the Department of Education and managed by Natural England, which...

Digwyddiadau i ddod yn y rhanbarth hwn

No current events for this region/project

Useful Case Studies

From summer 2017- spring 2018,Social Farms and Gardens with support from Central Green Scotland Network Trust and The Big Lottery ran a pilot mentoring project. The aim was to explore paying experienced member projects with established skills and...

‘The Back Garden’ was established in 2010 by Annex Communities, on securing a 15-year lease on a piece of waste land owned by the Glasgow West Housing Association (GWHA) and accessing funding from the Climate Challenge Fund. Thereafter, a group of...

The Whitmuir Community Benefit Society Board have been looking into ways of making the growing activities of their 2000m² project less reliant on funding in the future.

Couldn't find any case studies.