Cymru

Mae gennym raglen newydd gyffrous o’r enw Tyfu Fyny, sy’n adeiladu ar ein gwaith blaenorol yn y rhaglen Tyfu Pobl. Cliciwch ar y ddolen am ragor o wybodaeth: Rhaglen Tyfu Fyny Cymru

Mae’r prosiect newydd (a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd) yn golygu y bydd FfFfDGC yn parhau yng nghanol gweithgarwch tyfu cymunedol Cymru, gan roi cyngor a chymorth i brosiectau tyfu cymunedol sy’n dod i’r amlwg, yn ogystal â helpu i rannu gwybodaeth a sgiliau. Rydym yn cynorthwyo nifer o fodelau tyfu cymunedol, gan gynnwys: ffermydd cymunedol/ gerddi/ perllannau / rhandiroedd/ amaethyddiaeth â chymorth cymunedol a gerddi marchnad a reolir gan y gymuned.

Dyma hafan Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru (CLAS Cymru), sydd â’r nod o helpu grwpiau tyfu cymunedol, perchnogion tir – yn ogystal â phobl eraill sy’n ymwneud â mynediad tir – i weithio gyda’i gilydd i wneud mwy o dir ar gael ar gyfer tyfu cymunedol. Mae CLAS Cymru yn brosiect pum mlynedd, wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, sydd â’r nod o ddarparu cymorth a chyngor arbenigol i gannoedd o brosiectau tyfu cymunedol a pherchnogion tir, a fydd yn helpu miloedd o bobl i ddechrau tyfu. Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Mae digon o ffyrdd i chi ddarganfod mwy am arddio a ffermio cymunedol yng Nghymru, gan gynnwys:

Ein dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol: facebook_button.png  twitter-logo-small.gif

Wales

Wales

Is less than
Chwilio gan ddefnyddio cyfeiriad dinas neu god post.

Get Involved

Gallwch wneud ymholiadau cyffredinol am ein gwaith yng Nghymru trwy gysylltu â’n prif swyddfa yng Nghaerdydd: Ffôn: 02920 225942, neu e-bost: wales@farmgarden.org.uk

Os hoffech gysylltu ag aelod o dîm Cymru sy’n agos atoch chi, ewch i dudalen Ein Tîm ar y wefan hon.

 

 

Y newyddion diweddaraf yn y rhanbarth hwn

Mae’n bleser gan Ffermydd a Gerddi Cymunedol gyhoeddi ei wobrau mannau gwyrdd a reolir gan y gymuned cyntaf. Mae’r gwobrau yn ddiweddglo blwyddyn gyntaf o gyllid gan Lywodraeth Cymru i’r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru.

Bydd 12 cymuned ledled Cymru yn cael eu dathlu a byddant...

We are delighted to announce that Social Farms & Gardens has been selected to lead the 'Growing Care Farming' Project.

This project is part of the £10m Children and Nature Programme being supported by Defra, funded by the Department of Education and managed by Natural England, which...

Digwyddiadau i ddod yn y rhanbarth hwn

No current events for this region/project

Useful Case Studies

From summer 2017- spring 2018,Social Farms and Gardens with support from Central Green Scotland Network Trust and The Big Lottery ran a pilot mentoring project. The aim was to explore paying experienced member projects with established skills and...

‘The Back Garden’ was established in 2010 by Annex Communities, on securing a 15-year lease on a piece of waste land owned by the Glasgow West Housing Association (GWHA) and accessing funding from the Climate Challenge Fund. Thereafter, a group of...

The Whitmuir Community Benefit Society Board have been looking into ways of making the growing activities of their 2000m² project less reliant on funding in the future.

Couldn't find any case studies.