Cymru

Mae gennym raglen newydd gyffrous o’r enw Tyfu Fyny, sy’n adeiladu ar ein gwaith blaenorol yn y rhaglen Tyfu Pobl. Cliciwch ar y ddolen am ragor o wybodaeth: Rhaglen Tyfu Fyny Cymru

Mae’r prosiect newydd (a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd) yn golygu y bydd FfFfDGC yn parhau yng nghanol gweithgarwch tyfu cymunedol Cymru, gan roi cyngor a chymorth i brosiectau tyfu cymunedol sy’n dod i’r amlwg, yn ogystal â helpu i rannu gwybodaeth a sgiliau. Rydym yn cynorthwyo nifer o fodelau tyfu cymunedol, gan gynnwys: ffermydd cymunedol/ gerddi/ perllannau / rhandiroedd/ amaethyddiaeth â chymorth cymunedol a gerddi marchnad a reolir gan y gymuned.

Dyma hafan Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru (CLAS Cymru), sydd â’r nod o helpu grwpiau tyfu cymunedol, perchnogion tir – yn ogystal â phobl eraill sy’n ymwneud â mynediad tir – i weithio gyda’i gilydd i wneud mwy o dir ar gael ar gyfer tyfu cymunedol. Mae CLAS Cymru yn brosiect pum mlynedd, wedi’i ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, sydd â’r nod o ddarparu cymorth a chyngor arbenigol i gannoedd o brosiectau tyfu cymunedol a pherchnogion tir, a fydd yn helpu miloedd o bobl i ddechrau tyfu. Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Mae digon o ffyrdd i chi ddarganfod mwy am arddio a ffermio cymunedol yng Nghymru, gan gynnwys:

Ein dilyn ni ar gyfryngau cymdeithasol: facebook_button.png  twitter-logo-small.gif

Wales

Wales

Is less than
Chwilio gan ddefnyddio cyfeiriad dinas neu god post.

Get Involved

Gallwch wneud ymholiadau cyffredinol am ein gwaith yng Nghymru trwy gysylltu â’n prif swyddfa yng Nghaerdydd: Ffôn: 02920 225942, neu e-bost: wales@farmgarden.org.uk

Os hoffech gysylltu ag aelod o dîm Cymru sy’n agos atoch chi, ewch i dudalen Ein Tîm ar y wefan hon.

 

 

Y newyddion diweddaraf yn y rhanbarth hwn

The School Farm Awards 2018, held on Monday 2 July, celebrated and recognised the achievements of school farms, their schools and students from across the country. The Education Alliance partners were delighted to again to hold the Awards at the Royal Agricultural University, following a highly...

Here's a heart warming story that shows what communities and businesses can do when they work together. After thieves broke into Hulme Community Garden Centre in Manchester recently, local businesses rallied around to help the group through the crisis in a decisive show of support.

Hulme...

Digwyddiadau i ddod yn y rhanbarth hwn

Dyddiad Dechrau / Gorffen: 12 Medi 10:00am to 16:00 pm

Mae llaethyddiaeth ficro yn gyfle hynod o gyffrous, ac yn un y mae nifer cynyddol o gynhyrchwyr bach yn rhoi cynnig arno ledled y DU. Mae llawer yn dewis bod yn brosiectau amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned. Mae’r digwyddiad...

Useful Case Studies

The Whitmuir Community Benefit Society Board have been looking into ways of making the growing activities of their 2000m² project less reliant on funding in the future.

The Northern Ireland team working with the Belfast Food Network recently made a fruitful connection between a social and therapeutic horticulture project and a local café, strengthening local supply chain connections, and bringing lovely fresh veg...

Our members benefit from Community Learning Exchange in Scotland

We have been ensuring community growers benefit from The Community Learning Exchange (CLE) - a peer learning project facilitated by the Scottish Community Alliance which...

Couldn't find any case studies.