Exploring Community Access to Farms and Land

This series of case studies focus on access to land for sustainable farming in Wales. Learn how new entrants and local communities interested in agroecological farming are tackling the challenges and opportunities of access to land. 

Exploring Community Access to Farms and Land was part of the Resilient Green Spaces project and was led by our partners Landworkers' Alliance and Shared Assets. The Resilient Green Spaces project enabled communities to pilot localised food systems in Wales from 2021-2023. 

Carmarthenshire Food Network and Bwyd Sir Gâr case study

Carmarthenshire Food Network and Bwyd Sir Gâr Food  are reconnecting more people in Carmarthenshire with the land and environment around them, localising public procurement and planning to revitalise a council farm in Carmarthenshire.

> Read the Carmarthenshire case study

carmarthenshire_food_network_case_study_image_2.jpg

Archwilio Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Tir

Mae'r gyfres hon o astudiaethau achos yn canolbwyntio ar fynediad i dir ar gyfer ffermio cynaliadwy yng Nghymru. Dysgwch sut mae newydd-ddyfodiaid a chymunedau lleol sydd â diddordeb mewn ffermio agroecolegol yn mynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd o gael mynediad i dir. 

Roedd Archwilio Mynediad Cymunedol i Ffermydd a Thir yn rhan o'r prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn ac fe'i harweiniwyd gan ein partneriaid Cynghrair y Gweithwyr Tir ac Asedau a Rennir. Roedd y prosiect Mannau Gwyrdd Gwydn yn galluogi cymunedau i dreialu systemau bwyd lleol yng Nghymru rhwng 2021 a 2023. 

Rhwydwaith Bwyd Sir Gaerfyrddin ac astudiaeth achos Bwyd Sir Gâr

Mae Rhwydwaith Bwyd Sir Gaerfyrddin a Bwyd Sir Gâr Food yn ailgysylltu mwy o bobl yn Sir Gaerfyrddin â'r tir a'r amgylchedd o'u cwmpas, gan leoli'r broses o gaffael cyhoeddus a chynllunio i adfywio fferm gyngor yn Sir Gaerfyrddin.

> Darllenwch astudiaeth achos Sir Gaerfyrddin

Related Case Studies

Find out what Blaenau Gwent Council is doing to support community food growing and land-based environmental projects. A series of case studies exploring access to land for sustainable farming in Wales.

A Swansea hospital set up a Community Supported Agriculture (CSA) farm on its land with a local grower - the first of its kind in the UK. A series of case studies exploring access to land for sustainable farming in Wales.