Ein gwaith yng Nghymru

Saesneg

Mae gennym dîm o staff yn gweithio yng Nghymru i helpu cymunedau i ffermio, garddio a thyfu gyda'i gilydd.

  • Os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu gardd gymunedol, AGG, fferm ofal, fferm ysgol neu unrhyw beth yn y canol, ymunwch â ni fel aelod a chael mynediad at lwyth o adnoddau, hyfforddiant a chyfleoedd rhwydweithio gwych gan gynnwys y Pecyn Adnoddau Tyfu Cymunedol, Cymru.
  • Gweler isod fap o aelodau Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol yng Nghymru, yn ogystal â newyddion, digwyddiadau ac astudiaethau achos lleol.Mae yna hefyd lawer o adnoddau gwybodaeth defnyddiol ar gael i ffermwyr cymdeithasol, garddwyr a thyfwyr ar ein tudalen Adnoddau.  

  • Os ydych yn chwilio am aelodau sy'n cynnig gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol neu addysg arbennig a gomisiynwyd (fel ffermydd gofal), dilynwch y ddolen hon.

Rydym hefyd yn cynnal nifer o raglenni sy'n cynnig cymorth wedi'i dargedu. Cliciwch ar y blychau isod i gael gwybod mwy.

Prosiectau Cyfredol

cym_clas.png ec.png

mgg.png cym_hagd.png

cym_csa_cluster.png

Prosiectau yn y Gorffennol

cym_edible_hort.png cym_allotment_regen.png

tyfy_fyny.png cym_orchards_for_wales_proj.png     


Gwybodaeth a chyngor ychwanegol ar arddio cymdeithasol a ffermio yng Nghymru

Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter am ddiweddariadau rheolaidd.

Os ydych yn chwilio am aelodau sy'n cynnig gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol neu addysg arbennig a gomisiynwyd (fel ffermydd gofal), dilynwch y ddolen hon.

 

Become a Member

Membership is free and open to any organisation delivering nature-based activities that improve people's lives. Join us and start enjoying a great range of benefits today.