Mae’r pecyn hwn yn gyflwyniad cynhwysfawr ar gyfer sefydlu, datblygu a chynnal fferm, gardd neu brosiect tyfu cymunedol cysylltiedig, a reolir gan y gymuned. Mae’n darparu eyngor a gwybodaeth hawdd i’w darllen ar ddechrau a datblygu eich prosiect, help ac arweiniad ar oresgyn heriau efallai y byddwch yn eu hwynebu ar hyd y ffordd y llwybrau i gyngor mwy penodol ac arbenigol.

Mae cyfres o ffilmiau byr ar gael i gyd-fynd â bob cam. Maen nhw’n cynnwys straeon a phrif awgrymiadau gan erddi cymunedol, ffermydd a lleoedd tyfu cymunedol eraill sefydledig. Mae’r rhain ar gael i’w gweld neu eu lawrlwytho ar: https://www.youtube.com/user/TheFCFCG

Noder: Mae'r adnodd premiwm ar gael i bob rhad ac am ddim , diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.