Mae gwefan FfFfDGC wedi cael ei dylunio i fod yn hawdd i’w defnyddio ac yn hygyrch i gymaint o bobl â phosibl. Mae’r safle’n bwriadu bodloni Lefel AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 2.0.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch hygyrchedd ar wefan FfFfDGC, anfonwch neges e-bost at [email protected]. Diolch.

Cefnogi ni

Mae angen eich cymorth arnom i helpu trawsffurfio tir a bywydau. Darganfyddwch fwy a helpwch ni i ffynnu!

Ein gwaith

Rydym yn un o elusennau blaenllaw’r DU, sy’n ymroddedig i gefnogi ffermydd dinesig, gerddi cymunedol a lleoedd gwyrdd eraill.