Bydd y rhan fwyaf o wefannau rydych yn ymweld â nhw yn defnyddio cwcis i helpu i addasu eich profiad. Mae cwcis yn ffeiliau testun bach sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau rydych chi’n eu defnyddio. Cânt eu defnyddio’n eang er mwyn i wefannau weithio, neu i weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchenogion y safle.

Defnyddio cwcis ar ein gwefan

Enw 

Fformat

Dod i ben

has_js

Boolean

Sesiwn

_ga

Boolean

2 flynedd

_gat

Numeric String

2 flynedd

 

Rheswm

Caiff ei ddefnyddio gan ein system rheoli cynnwys i wasanaethu swyddogaeth tudalen well ar gyfer defnyddwyr sydd â JavaScript wedi’i alluogi.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddarparu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio’r safle, er mwyn helpu i wella profiad y defnyddiwr.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddarparu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio’r safle, er mwyn helpu i wella profiad y defnyddiwr.

 

Cwcis trydydd parti

Weithiau, rydym yn defnyddio cynnwys fideo a lluniau o wefannau fel YouTube a flickr. Efallai y bydd tudalennau â’r cynnwys hwn yn cyflwyno cwcis o’r gwefannau hyn. Yn debyg, pan fyddwch yn defnyddio un o’r botymau rhannu ar ein gwefan, efallai y bydd cwci’n cael ei osod gan y gwasanaeth rydych wedi dewis rhannu’r cynnwys drwyddo. Dylech wirio’r wefan trydydd parti perthnasol i gael mwy o wybodaeth am y cwcis hyn.

Sut i reoli cwcis

Os ydych yn dymuno cyfyngu, atal neu ddileu cwcis o’n gwefan – neu unrhyw wefan arall – gallwch ddefnyddio eich porwr i wneud hyn. Mae pob porwr yn wahanol, felly gwiriwch ddewislen 'Help' eich porwr chi i ddysgu sut i newid eich dewisiadau cwcis. Os byddwch yn gwneud hyn, ni fydd nodweddion personoledig  penodol y wefan hon yn gallu cael eu darparu ar eich cyfer.

Dod yn aelod

Ymunwch â FfFfDGC fel aelod taledig, a gallwch fwynhau amrywiaeth wych o fuddion i’ch helpu i dyfu

Ein gwaith

Rydym yn un o elusennau blaenllaw’r DU, sy’n ymroddedig i gefnogi ffermydd dinesig, gerddi cymunedol a lleoedd gwyrdd eraill.