Os hoffech ein helpu ni i blannu hedyn a thyfu cymuned, yn ogystal â chael cysylltiadau cyhoeddus gwych a chyflawni eich cyfrifoldebau cymdeithasol corfforaethol, yna cysylltwch â ni.

Rydym wedi gweithio gyda nifer o bartneriaid corfforaethol yn y gorffennol, gan gynnwys:

 • Kings Seeds
 • Bulldog Tools
 • Ecover
 • Tyrrells
 • Morissons
 • Marks & Spencer
 • The Cooperative
 • Country Living

Mae digon o bosibiliadau ar gyfer gweithio gyda’n gilydd. Gallem:

 • Sefydlu cynllun rhandir/garddio yn y gweithle yn eich prif swyddfeydd.
 • Sefydlu cynllun arian cyfatebol ar gyfer ein haelodau sydd eisiau cael cyllid torfol ar gyfer prosiect.
 • Cyflawni prosiectau penodol a ariennir gan grantiau, fel y rheiny sy’n ymwneud â gwirfoddoli corfforaethol.
 • Creu neu addasu llinell frand lle mae FfFfDGC yn cael rhan o’r holl werthiant. 
 • Lansio prosiect cymunedol neu brosiect addysg, sy’n ymwneud â thyfu bwyd, bywyd gwyllt, balchder lleol neu fater arall.
 • Gweithio gyda’n gilydd ar gystadlaethau neu ddisgowntiau ar gyfer ein haelodau.

I drafod syniadau a meithrin perthynas a fydd o fudd i bawb, ffoniwch ni ar 0117 923 1800 neu anfonwch neges e-bost at j[email protected]

 

Dod yn aelod

Ymunwch â FfFfDGC fel aelod taledig, a gallwch fwynhau amrywiaeth wych o fuddion i’ch helpu i dyfu

Ein gwaith

Rydym yn un o elusennau blaenllaw’r DU, sy’n ymroddedig i gefnogi ffermydd dinesig, gerddi cymunedol a lleoedd gwyrdd eraill.