Read this page in Welsh ~ Darllenwch y dudalen hon yn Gymraeg

CLAS Award Winners

The CLAS Awards started in 2019 and are funded by the Welsh Government. The award is run by Social Farms &Gardens to recognise the community management of green spaces.

Take a look at the stories of some of our past winners below.

2024 Winners

Celebrating 16 projects from around Cymru, making the best use of land in their communities.   

This year’s successful projects were:  

North Cymru 

 1. Cae Crwn 
 2. Y Tir 
 3. Rhandiroedd Beaumaris Allotments 
 4. Cymdeithas Rhandiroedd Llanfairpwll Allotments Association 

Mid Cymru 

 1. Gerddi Cymunedol y Borth Community Gardens 
 2. Gardd Cymunedol Llanfach Community Garden 
 3. Penglais Community Garden 
 4. Penparcau Community Garden 

South East Cymru

 

 1. Sirhowy Hill Woodlands 
 2. Ty Mynydd Food Growing Project 
 3. Rhondda Fach Community Garden 
 4. BronFair Allotments 

South West Cymru 

 1. Parc Betws 
 2. Gardd y Pentref / The Village Garden, Llanrhidian 
 3. The VC Gallery Dig For Victory Project 
 4. Cilrath Acre 

Highly Commended 

The standard of applications was so high in 2024 that we decided to award 7 further groups with a certificate to recognise their hard work: 

 1. Brynberian Community Garden
 2. Coleg Cambria Green Space and Garden
 3. Cwmgors Gardening Group
 4. Landito Si
 5. Oystermouth Community Orchard
 6. Norton Nature Reserve and Community Garden
 7. Gardd Enfys Sensory Gardens

2023 Winners 

Honouring 15 projects from around Wales making the best use of land in their communities; we streamed LIVE from Newtown’s new riverside community run venue Hafan Yr Afon for our very first hybrid event! We invited awardees to join us in person with special guest host - author, YouTube star, and founder of the Abundance Academy, Huw Richards.

Please find a list of winners below along with our four cluster videos of the groups awarded a CLAS Award in 2023:

1. Able Cwmbran
2. Agri-cation CIC
3. Ainon Baptist Church Community Garden
4. Brynawel Therapeutic Community Gardens
5. Bwyd Bendigedig y Felinheli Incredible Edibles 
6. Antur Aelhaearn
7. Forgeside RFC Community Garden
8. Gardd Gymunedol Hive Community Garden
9. Llansamlet Graveyard Community Garden    
10. Grow Well Riverside
11. Growing Together, A Garden Project
12. Meadow Street Community Gardens and Woodland
13. Tŷ Dewi Sant Residential Home Garden
14. Wild Elements
15. Wildmill Youth Club

CLAS Award Winners videos

Cluster OneWild Elements / Elfennau Gwyllt, Meadow Street / Strydd i Ddôl, Antur Aelhaearn & Grow Well Riverside
Cluster Two: Tŷ Dewi Care Home Garden / Hive Community Garden / Able - Cwmbran & Bwyd Bendigedig Y Felenheli
Cluster ThreeGrowing Together / Llansamlet Graveyard Community Garden / Agri-cation / Ainon Baptist Church
Cluster Four:  Forgeside RFC CG, (Rugby Football Club) / Wildmill Youth Club & Brynawel House

Congratulations from all of us at Social Farms & Gardens! 

2022 Winners

Recording of the Ceremony

On 16th March 2022, Social Farms & Gardens highlighted the work that communities are doing to access underused land to help build resilience to climate change in Wales by holding our very first virtual CLAS Awards ceremony! Through its Community Land Advisory Service Cymru programme, Social Farms & Gardens celebrated 15 projects who are succeeding in the following: Building the health and wellbeing of participants, increasing the amount of community grown food, making effective use of underused spaces across Wales, increasing social prescribing activities, to name just a few! This year we have been fortunate enough to have our groups back at their sites and so we have been able to, with the help of TAPE Community Music and Film, celebrate these groups and their work through a number of short films filmed at their sites! We premiered these films at the CLAS Award Ceremony and it was nothing short of fantastic, such inspirational work taking place at these sites, we are so proud to be working with you!

The 15 projects being celebrated through their own short films are –  

 1. Carmarthenshire Wellbeing Project at The Wallich Allotment, St Pauls Allotments, Llanelli  
 2. Gardd Ffrwythau a Chnau Cymunedol/Community Fruit and Nut Garden, Cilgerran 
 3. Dewi's Acre/ Erw Dewi - St David's Community Garden 
 4. Ystradgynlais Volunteer Centre Garden at the old remploy building, Ystradgynlais  
 5. Denbigh Men’s Sheds, love lane, Denbigh 
 6. Community Heart Productions at Bagillt Community Garden  
 7. BRACE (Building Resilience Against Climate Emergency), Llanfyllin 
 8. Pentref Tyleri, Cwmtilleri, Blaenau Gwent 
 9. Keep Creigiau Tidy, Cardiff 
 10. GRACE Community Garden, Llanrumney, Cardiff 
 11. The Star Hub Secret Garden, Tremorfa, Cardiff 
 12. Bwyd Bendigedig Rhiwlas / Incredible Edible Rhiwlas 
 13. Gardd Ffrancon - gardd a rhandiroedd cymunedol, Bethesda  
 14. Antur Aelhaearn Gardd Gymunedol Pontio'r Cenedlaethau, Llanaelhaearn, Caernarfon 
 15. Ffrindiau Cae'r Ddôl / Friends of Cae'r Ddôl, Llanberis   

CLAS Award Winners videos

South West Wales cluster

North East Wales cluster 

South East Wales cluster

North West Wales cluster 

Lee Waters MS/AS, Deputy Minister for Climate Change recorded address to the winners

2021 Winners 

In 2021 we awarded ALL of the following projects with a Community Land Advisory Service Cymru Community Management Award! This was to acknowledge the successes that they have achieved to date in gaining access to land for their projects. The Awards also recognise the hard work in getting a community green space project started. Each group recieves a certificate and a plaque to display in their gardens to show all their hard work and achievements.

Below is a full list of 2021 awardees and links to their social media pages where you can see up to date information of all their activities. If you would like to see a copy of a project’s resilience plan or would like the opportunity to complete one for your project please get in touch.

 1. Autism Life Centres, Treherbert
 2. Bwyd Bendigedig Port/Incredible Edible Porthmadog
 3. Carmel Community Garden Group / Pwyllgro Pentref Carmel
 4. Coeden Fach Community Tree Nursery 
 5. Emmaus Garden Group 
 6. Friends of Craig Cefn Parc 
 7. Global Gardens 
 8. Growing for Change, Bangor
 9. Incredible Edible Carmarthenshire 
 10. Llanrumney Hall Community Trust
 11. Pennard Gardening Society Wellness Garden 
 12. Rhandiroedd Nantporth Allotments
 13. Sandfields Community Allotment
 14.  Welcome To Our Woods 
 15.  Youth Factor, Afon Gwreddiau, and  Aberfan, Merthyr Vale & Mount Pleasant Community Group
 16. Yr Ardd, Llandysul

2020 Winners

Even though the CLAS Cymru Awards could not take place in March 2020 as planned due to the Coronavirus pandemic, we still awarded 15 amazing community green space projects with CLAS Community Management Awards. 

 1. Bangor Healing Garden Volunteering project
 2. Golygfa Gwydyr
 3. Tregarth Community Allotments
 4. Deri Woods
 5. Y Plas
 6. Cilybebyll Community Growers
 7. Cynon Valley Organic Adventures
 8. Cae Bodfach
 9. Fishponds Park Panteg
 10. Mackintosh Community Garden
 11. Clydach Community Garden
 12. Kilgetty
 13. Outside Lives
 14. Seaview Case
 15. Tremains Woodland Rangers

2019 Winners

As part of the CLAS Cymru Community Management Awards 2019 we provided 12 case studies on the awarded projects. Find out more about each project below.  

 1. Bryn Gwalia
 2. Common Ground Green Cities
 3. Digging Deeside
 4. Garth Hillside Organic Garden
 5. Hafod Walled Garden
 6. Llandrindod Community Pomarium
 7. Llanfrechfa Grange
 8. Mayhill Washing Lake
 9. Monks Wood Sustainable Wick
 10. Rheola Walled Garden
 11. Shaw Woodlands
 12. Open Newtown

 


Enillwyr Gwobrau CLAS 

Dechreuodd Gwobrau CLAS yn 2019 ac maent wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru. Caiff y wobr ei rhedeg gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol i gydnabod gwaith rheoli cymunedol o lefydd gwyrdd.

Dyma hanes rhai o’n henillwyr blaenorol isod, neud ewch i’n tudalen Gwobrau CLAS am fwy o wybodaeth.

Llongyfarchiadau oddi wrth bawb yma yn Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol! 

Enillwyr 2023

Anrhydeddu 15 prosiect o bob cwr o Gymru sy'n gwneud y defnydd gorau o dir yn eu cymunedau; fe wnaethom ffrydio'n FYW o stondin gymunedol newydd Glanyrafon, Hafan Yr Afon ar gyfer ein digwyddiad hybrid cyntaf ni! Gwahoddwyd gwobrau i ymuno â ni yn bersonol gyda'r gwesteiwr gwadd arbennig - awdur, seren YouTube, a sylfaenydd yr Academi Abundance, Huw Richards.

Dewch o hyd i restr o'r enillwyr isod ynghyd â'n pedwar fideo clwstwr o'r grwpiau a ddyfarnwyd i Wobr CLAS yn 2023:

1. Able Cwmbran
2. Agri-cation CIC
3. Ainon Baptist Church Community Garden
4. Brynawel Therapeutic Community Gardens
5. Bwyd Bendigedig y Felinheli Incredible Edibles 
6. Antur Aelhaearn
7. Forgeside RFC Community Garden
8. Gardd Gymunedol Hive Community Garden
9. Llansamlet Graveyard Community Garden    
10. Grow Well Riverside
11. Growing Together, A Garden Project
12. Meadow Street Community Gardens and Woodland
13. Tŷ Dewi Sant Residential Home Garden
14. Wild Elements
15. Wildmill Youth Club

Fideos Enillwyr Gwobr CLAS

Clwstwr 1: Wild Elements / Elfennau Gwyllt, Meadow Street / Strydd i Ddôl, Antur Aelhaearn & Grow Well Riverside
Clwstwr 2: Tŷ Dewi Care Home Garden / Hive Community Garden / Able - Cwmbran & Bwyd Bendigedig Y Felenheli
Clwstwr 3: Growing Together / Llansamlet Graveyard Community Garden / Agri-cation / Ainon Baptist Church
Clwstwr 4:  Forgeside RFC CG, (Rugby Football Club) / Wildmill Youth Club & Brynawel House

Enillwyr 2022 

Recordio'r seremoni

Ar 16 Mawrth 2022, amlygodd Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol gwaith mae cymunedau'n ei wneud i gael mynediad i dir sydd heb ei ddefnyddio i helpu i adeiladu gwytnwch i newid hinsawdd yng Nghymru trwy gynnal ein seremoni Wobrwyo CLAS rithwir gyntaf un! Drwy ei raglen Gwasanaeth Cynghori Ar Dir Cymunedol Cymru, dathlodd Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol 15 o brosiectau sy'n llwyddo yn y canlynol: Adeiladu iechyd a lles cyfranogwyr, cynyddu faint o fwyd a dyfir yn y gymuned, gan wneud defnydd effeithiol o fannau nad ydynt yn cael eu defnyddio ledled Cymru, gan gynyddu gweithgareddau rhagnodi cymdeithasol, i enwi dim ond rhai!

Eleni rydym wedi bod yn ddigon ffodus i gael ein grwpiau yn ôl yn eu safleoedd ac felly rydym wedi gallu, gyda chymorth TAPE Community Music and Film, ddathlu'r grwpiau hyn a'u gwaith trwy nifer o ffilmiau byrion a ffilmiwyd ar eu safleoedd! Dangoswyd y ffilmiau hyn am y tro cyntaf yn Seremoni Wobrwyo CLAS ac nid oedd yn ddim llai na gwaith gwych, mor ysbrydoledig sy'n digwydd yn y safleoedd hyn, rydym mor falch o fod yn gweithio gyda chi!

Dyma'r 15 prosiect sy'n cael eu dathlu trwy eu ffilmiau byrion eu hunain –  

 1. Carmarthenshire Wellbeing Project at The Wallich Allotment, St Pauls Allotments, Llanelli  
 2. Gardd Ffrwythau a Chnau Cymunedol/Community Fruit and Nut Garden, Cilgerran 
 3. Dewi's Acre/ Erw Dewi - St David's Community Garden 
 4. Ystradgynlais Volunteer Centre Garden at the old remploy building, Ystradgynlais  
 5. Denbigh Men’s Sheds, love lane, Denbigh 
 6. Community Heart Productions at Bagillt Community Garden  
 7. BRACE (Building Resilience Against Climate Emergency), Llanfyllin 
 8. Pentref Tyleri, Cwmtilleri, Blaenau Gwent 
 9. Keep Creigiau Tidy, Cardiff 
 10. GRACE Community Garden, Llanrumney, Cardiff 
 11. The Star Hub Secret Garden, Tremorfa, Cardiff 
 12. Bwyd Bendigedig Rhiwlas / Incredible Edible Rhiwlas 
 13. Gardd Ffrancon - gardd a rhandiroedd cymunedol, Bethesda  
 14. Antur Aelhaearn Gardd Gymunedol Pontio'r Cenedlaethau, Llanaelhaearn, Caernarfon 
 15. Ffrindiau Cae'r Ddôl / Friends of Cae'r Ddôl, Llanberis  

Fideos Enillwyr Gwobr CLAS

Clwstwr de orllewin Cymru

Clwstwr gogledd ddwyrain Cymru

Clwstwr de ddwyrain Cymru

Clwstwr gogledd orllewin Cymru

Lee Waters MS/AS, Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd wedi ei recordio cyfeiriad i'r enillwyr

Enillwyr 2021 

Yn 2021 bu inni wobrwyo’r HOLL brosiectau canlynol gyda Gwobr Rheoli Cymunedol Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru! Roedd hyn er mwyn cydnabod yr holl lwyddiannau maent wedi’u cyflawni hyd yma wrth gael gafael ar dir ar gyfer eu prosiectau. Mae’r Gwobrau hefyd yn cydnabod y gwaith caled o ddechrau ar brosiect llefydd gwyrdd cymunedol. Mae pob grŵp yn derbyn tystysgrif a phlac i’w harddangos yn eu gerddi i ddangos eu holl waith caled a’u cyraeddiadau. 

Isod mae rhestr lawn o bawb wnaeth dderbyn gwobr yn 2021 a dolenni cyswllt at eu tudalennau cyfryngau cymdeithasol lle gallwch weld gwybodaeth ddiweddar am eu holl weithgareddau. Os hoffech weld copi o gynllun gwydnwch prosiect neu eisiau cwblhau un ar gyfer eich prosiect yna cysylltwch gyda ni.
 

 1. Autism Life Centres, Treherbert
 2. Bwyd Bendigedig Port/Incredible Edible Porthmadog
 3. Carmel Community Garden Group / Pwyllgro Pentref Carmel
 4. Coeden Fach Community Tree Nursery 
 5. Emmaus Garden Group 
 6. Friends of Craig Cefn Parc 
 7. Global Gardens 
 8. Growing for Change, Bangor
 9. Incredible Edible Carmarthenshire 
 10. Llanrumney Hall Community Trust
 11. Pennard Gardening Society Wellness Garden 
 12. Rhandiroedd Nantporth Allotments
 13. Sandfields Community Allotment
 14.  Welcome To Our Woods 
 15.  Youth Factor, Afon Gwreddiau, and  Aberfan, Merthyr Vale & Mount Pleasant Community Group
 16. Yr Ardd, Llandysul


Enillwyr 2020

Er nad oedd modd cynnal Gwobrau CLAS Cymru ym mis Mawrth 2020 fel yr oeddem wedi’i gynllunio oherwydd pandemig Covid-19, bu inni dal wobrwyo Gwobrau Rheoli Cymunedol CLAS i 15 prosiect llefydd gwyrdd cymunedol anhygoel.

 1. Bangor Healing Garden Volunteering project
 2. Golygfa Gwydyr
 3. Tregarth Community Allotments
 4. Deri Woods
 5. Y Plas
 6. Cilybebyll Community Growers
 7. Cynon Valley Organic Adventures
 8. Cae Bodfach
 9. Fishponds Park Panteg
 10. Mackintosh Community Garden
 11. Clydach Community Garden
 12. Kilgetty
 13. Outside Lives
 14. Seaview Case
 15. Tremains Woodland Rangers

 


Enillwyr 2019

Fel rhan o Wobrau Rheoli Cymunedol CLAS Cymru bu inni ddarparu 12 astudiaeth achos ar y prosiectau wnaeth dderbyn gwobrau. Darllenwch fwy am bob prosiect isod.  

 1. Bryn Gwalia
 2. Common Ground Green Cities
 3. Digging Deeside
 4. Garth Hillside Organic Garden
 5. Hafod Walled Garden
 6. Llandrindod Community Pomarium
 7. Llanfrechfa Grange
 8. Mayhill Washing Lake
 9. Monks Wood Sustainable Wick
 10. Rheola Walled Garden
 11. Shaw Woodlands
 12. Open Newtown

 


clas_cymru_award_plaque.jpg

CLAS Wales Case Studies

CLAS Wales FAQs

Goats

 

 

 

CLAS Wales News

Gardening

 

 

 

CLAS Wales Resources