Read this page in Welsh ~ Darllenwch y dudalen hon yn Gymraeg

CLAS Award Winners

The CLAS Awards started in 2019 and are funded by the Welsh Government. The award is run by Social Farms &Gardens to recognise the community management of green spaces.

Take a look at the stories of some of our past winners below.

Congratulations from all of us at Social Farms & Gardens! 

2022 Winners

Recording of the Ceremony

On 16th March 2022, Social Farms & Gardens highlighted the work that communities are doing to access underused land to help build resilience to climate change in Wales by holding our very first virtual CLAS Awards ceremony! Through its Community Land Advisory Service Cymru programme, Social Farms & Gardens celebrated 15 projects who are succeeding in the following: Building the health and wellbeing of participants, increasing the amount of community grown food, making effective use of underused spaces across Wales, increasing social prescribing activities, to name just a few! This year we have been fortunate enough to have our groups back at their sites and so we have been able to, with the help of TAPE Community Music and Film, celebrate these groups and their work through a number of short films filmed at their sites! We premiered these films at the CLAS Award Ceremony and it was nothing short of fantastic, such inspirational work taking place at these sites, we are so proud to be working with you!

The 15 projects being celebrated through their own short films are –  

 1. Carmarthenshire Wellbeing Project at The Wallich Allotment, St Pauls Allotments, Llanelli  
 2. Gardd Ffrwythau a Chnau Cymunedol/Community Fruit and Nut Garden, Cilgerran 
 3. Dewi's Acre/ Erw Dewi - St David's Community Garden 
 4. Ystradgynlais Volunteer Centre Garden at the old remploy building, Ystradgynlais  
 5. Denbigh Men’s Sheds, love lane, Denbigh 
 6. Community Heart Productions at Bagillt Community Garden  
 7. BRACE (Building Resilience Against Climate Emergency), Llanfyllin 
 8. Pentref Tyleri, Cwmtilleri, Blaenau Gwent 
 9. Keep Creigiau Tidy, Cardiff 
 10. GRACE Community Garden, Llanrumney, Cardiff 
 11. The Star Hub Secret Garden, Tremorfa, Cardiff 
 12. Bwyd Bendigedig Rhiwlas / Incredible Edible Rhiwlas 
 13. Gardd Ffrancon - gardd a rhandiroedd cymunedol, Bethesda  
 14. Antur Aelhaearn Gardd Gymunedol Pontio'r Cenedlaethau, Llanaelhaearn, Caernarfon 
 15. Ffrindiau Cae'r Ddôl / Friends of Cae'r Ddôl, Llanberis   

CLAS Award Winners videos

South West Wales cluster

North East Wales cluster 

South East Wales cluster

North West Wales cluster 

Lee Waters MS/AS, Deputy Minister for Climate Change recorded address to the winners

2021 Winners

In 2021 we awarded ALL of the following projects with a Community Land Advisory Service Cymru Community Management Award! This was to acknowledge the successes that they have achieved to date in gaining access to land for their projects. The Awards also recognise the hard work in getting a community green space project started. Each group recieves a certificate and a plaque to display in their gardens to show all their hard work and achievements.

Below is a full list of 2021 awardees and links to their social media pages where you can see up to date information of all their activities. If you would like to see a copy of a project’s resilience plan or would like the opportunity to complete one for your project please get in touch.

 1. Autism Life Centres, Treherbert
 2. Bwyd Bendigedig Port/Incredible Edible Porthmadog
 3. Carmel Community Garden Group / Pwyllgro Pentref Carmel
 4. Coeden Fach Community Tree Nursery 
 5. Emmaus Garden Group 
 6. Friends of Craig Cefn Parc 
 7. Global Gardens 
 8. Growing for Change, Bangor
 9. Incredible Edible Carmarthenshire 
 10. Llanrumney Hall Community Trust
 11. Pennard Gardening Society Wellness Garden 
 12. Rhandiroedd Nantporth Allotments
 13. Sandfields Community Allotment
 14.  Welcome To Our Woods 
 15.  Youth Factor, Afon Gwreddiau, and  Aberfan, Merthyr Vale & Mount Pleasant Community Group
 16. Yr Ardd, Llandysul

2020 Winners

Even though the CLAS Cymru Awards could not take place in March 2020 as planned due to the Coronavirus pandemic, we still awarded 15 amazing community green space projects with CLAS Community Management Awards. 

 1. Bangor Healing Garden Volunteering project
 2. Golygfa Gwydyr
 3. Tregarth Community Allotments
 4. Deri Woods
 5. Y Plas
 6. Cilybebyll Community Growers
 7. Cynon Valley Organic Adventures
 8. Cae Bodfach
 9. Fishponds Park Panteg
 10. Mackintosh Community Garden
 11. Clydach Community Garden
 12. Kilgetty
 13. Outside Lives
 14. Seaview Case
 15. Tremains Woodland Rangers

2019 Winners

As part of the CLAS Cymru Community Management Awards 2019 we provided 12 case studies on the awarded projects. Find out more about each project below.  

 1. Bryn Gwalia
 2. Common Ground Green Cities
 3. Digging Deeside
 4. Garth Hillside Organic Garden
 5. Hafod Walled Garden
 6. Llandrindod Community Pomarium
 7. Llanfrechfa Grange
 8. Mayhill Washing Lake
 9. Monks Wood Sustainable Wick
 10. Rheola Walled Garden
 11. Shaw Woodlands
 12. Open Newtown

 


Enillwyr Gwobrau CLAS 

Dechreuodd Gwobrau CLAS yn 2019 ac maent wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru. Caiff y wobr ei rhedeg gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol i gydnabod gwaith rheoli cymunedol o lefydd gwyrdd.

Dyma hanes rhai o’n henillwyr blaenorol isod, neud ewch i’n tudalen Gwobrau CLAS am fwy o wybodaeth.

Llongyfarchiadau oddi wrth bawb yma yn Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol! 

Enillwyr 2021

Yn 2021 bu inni wobrwyo’r HOLL brosiectau canlynol gyda Gwobr Rheoli Cymunedol Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru! Roedd hyn er mwyn cydnabod yr holl lwyddiannau maent wedi’u cyflawni hyd yma wrth gael gafael ar dir ar gyfer eu prosiectau. Mae’r Gwobrau hefyd yn cydnabod y gwaith caled o ddechrau ar brosiect llefydd gwyrdd cymunedol. Mae pob grŵp yn derbyn tystysgrif a phlac i’w harddangos yn eu gerddi i ddangos eu holl waith caled a’u cyraeddiadau. 

Isod mae rhestr lawn o bawb wnaeth dderbyn gwobr yn 2021 a dolenni cyswllt at eu tudalennau cyfryngau cymdeithasol lle gallwch weld gwybodaeth ddiweddar am eu holl weithgareddau. Os hoffech weld copi o gynllun gwydnwch prosiect neu eisiau cwblhau un ar gyfer eich prosiect yna cysylltwch gyda ni.
 

 1. Autism Life Centres, Treherbert
 2. Bwyd Bendigedig Port/Incredible Edible Porthmadog
 3. Carmel Community Garden Group / Pwyllgro Pentref Carmel
 4. Coeden Fach Community Tree Nursery 
 5. Emmaus Garden Group 
 6. Friends of Craig Cefn Parc 
 7. Global Gardens 
 8. Growing for Change, Bangor
 9. Incredible Edible Carmarthenshire 
 10. Llanrumney Hall Community Trust
 11. Pennard Gardening Society Wellness Garden 
 12. Rhandiroedd Nantporth Allotments
 13. Sandfields Community Allotment
 14.  Welcome To Our Woods 
 15.  Youth Factor, Afon Gwreddiau, and  Aberfan, Merthyr Vale & Mount Pleasant Community Group
 16. Yr Ardd, Llandysul


Enillwyr 2020

Er nad oedd modd cynnal Gwobrau CLAS Cymru ym mis Mawrth 2020 fel yr oeddem wedi’i gynllunio oherwydd pandemig Covid-19, bu inni dal wobrwyo Gwobrau Rheoli Cymunedol CLAS i 15 prosiect llefydd gwyrdd cymunedol anhygoel.

 1. Bangor Healing Garden Volunteering project
 2. Golygfa Gwydyr
 3. Tregarth Community Allotments
 4. Deri Woods
 5. Y Plas
 6. Cilybebyll Community Growers
 7. Cynon Valley Organic Adventures
 8. Cae Bodfach
 9. Fishponds Park Panteg
 10. Mackintosh Community Garden
 11. Clydach Community Garden
 12. Kilgetty
 13. Outside Lives
 14. Seaview Case
 15. Tremains Woodland Rangers

 


Enillwyr 2019

Fel rhan o Wobrau Rheoli Cymunedol CLAS Cymru bu inni ddarparu 12 astudiaeth achos ar y prosiectau wnaeth dderbyn gwobrau. Darllenwch fwy am bob prosiect isod.  

 1. Bryn Gwalia
 2. Common Ground Green Cities
 3. Digging Deeside
 4. Garth Hillside Organic Garden
 5. Hafod Walled Garden
 6. Llandrindod Community Pomarium
 7. Llanfrechfa Grange
 8. Mayhill Washing Lake
 9. Monks Wood Sustainable Wick
 10. Rheola Walled Garden
 11. Shaw Woodlands
 12. Open Newtown

 


clas_cymru_award_plaque.jpg

CLAS Wales Case Studies

CLAS Wales Resources

CLAS Wales News

CLAS Wales FAQs